Wat is Westtoer

Westtoer, het autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen

Westtoer is een autonoom provinciebedrijf (apb). Dat betekent dat Westtoer een overheidsbedrijf is, maar met de flexibiliteit van een private organisatie. Het bedrijf situeert zich tussen het Vlaams niveau en de basisactoren (gemeenten, privé-sector) en wil al die spelers met een rol in de toeristisch-recreatieve sector samenbrengen. Om dit te realiseren deelt Westtoer de provincie op in regio's (Kust, Brugse Ommeland, Westhoek, Leiestreek). De partners uit de gemeenten en de privé-sector worden samengebracht in samenwerkingsverbanden, ondersteund door financiële en personele middelen.

Kenniscentrum Westtoer

Het Kenniscentrum van Westtoer verzamelt informatie over toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. Deze informatie wordt vertaald naar relevante kennis voor overheid en ondernemers.

Meer over de afdeling Kenniscentrum.

Recreatie Westtoer

Het Team Recreatie van Westtoer ontwikkelt en beheert een uitgebreid aanbod van marktconforme, recreatieve producten in West-Vlaanderen.

Meer over de afdeling Recreatie.

Regiowerking Westtoer

Met de afdeling regiowerking wil Westtoer ten volle inzetten op bovenlokaal en gebiedsgericht werken. Om dit te realiseren deelt Westtoer de provincie op in 4 regio’s: de Kust, de Westhoek, het Brugse Ommeland en de Leiestreek.

Meer over de afdeling Regiowerking.

Marketing Westtoer

De afdeling Marketing zorgt voor de bestemmingspromotie en stuurt de communicatie met de toerist en recreant aan.

Meer over de afdeling Marketing.

Toeristische Ontwikkeling Westtoer

Het Team Toeristische Ontwikkeling initieert en stimuleert bovenlokale toeristische ontwikkelingen en ondersteunt de private toeristische sector.


Meer over de afdeling Toeristische Ontwikkeling

 

Missie, visie & strategie

Westtoer krijgt van de provincie West-Vlaanderen de taak om het toeristisch-recreatief beleid voor te bereiden én te helpen uitvoeren. Lees hier onze missie, visie en strategie.

Projecten

Westtoer start jaarlijks projecten op, om de toeristisch-recreatieve sector in West-Vlaanderen te versterken.


Ontdek hier onze projecten die momenteel lopen.

Samenwerking en partners

Westtoer hecht erg veel belang aan de samenwerking met de partners uit de publieke en private sector. Dit wordt ook gerealiseerd door de sterk doorgedreven regiowerking. In overleg met de partners streeft Westtoer naar een beleid gedragen door de basis. Hiervoor bouwde het bedrijf een dicht netwerk van contacten op lokaal, provinciaal, gewestelijk, nationaal en internationaal niveau uit. Deze contacten laten toe om diverse projecten en vragen van de basis vlot aan te kaarten op hogere bestuursechelons.


Lees hier mee over verwante organisaties die partners zijn van Westtoer.

Geïntegreerde aanpak

Westtoer kiest altijd voor een geïntegreerde aanpak door onderzoek, strategische planning, productontwikkeling en marketing met elkaar te combineren. Het provinciebedrijf voor toerisme en recreatie heeft daarbij ook aandacht voor raakvlakken als ruimtelijke ordening, natuur, cultuur, milieu, landbouw ...

Westtoer-medewerkers

Westtoer telt meer dan 70 werknemers. Deze schaalgrootte laat toe om specialisten in de diverse facetten van toerisme en recreatie aan te werven en verder te vormen. Zowel academici, met een degelijke onderbouwde theoretische kennis, als ervaren practici met voeling voor wat er zich op het terrein afspeelt, maken deel uit van dit Westtoer-team. Samen vormen zij de ideale combinatie van theoretische onderbouw én praktijkgerichte kennis. Het maakt zonder twijfel dé meerwaarde van dit overheidsbedrijf uit. De aanpak is uitgesproken oplossings- en resultaatgericht.

Maak kennis met het Westtoer-team.

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF