Wat doet Westtoer

Wat doet Westtoer voor ondernemers

Westtoer helpt het toeristisch-recreatief beleid voorbereiden en uitvoeren. Hiervoor geven we het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector een duwtje in de rug.

Op deze pagina's ontdek je hoe Westtoer toeristische ondernemers ondersteunt.

Gezin op hotelkamer

Promoten

We maken gratis promotie voor vergunde logies en
onze 4 West-Vlaamse regio's.
Ontdek hoe we West-Vlaamse ondernemers in de kijker plaatsen.

Iets opzoeken in een brochure

Begeleiden

We adviseren kleinschalig logies en begeleiden ondernemingen in kwaliteits - en innovatietrajecten. Ontdek hoe jij ondersteuning kan krijgen als toeristische ondernemer.

Gezin in bezoekerscentrum op zoek naar informatie

Informeren

We delen onze kennis, informatie en cijfers over toeristische ontwikkelingen in West-Vlaanderen.
Ontdek hoe we de informatie tot bij de ondernemers brengen.

Infopunt poelberg

Inspireren

We bieden inspiratie voor toeristische ondernemers.
Neem een kijkje hoe Westtoer dat doet.
Zelf een boeiend voorbeeld? Deel het met ons!