Wat doet Westtoer voor gemeenten

Westtoer wil een meerwaarde genereren voor vier types klanten:

 • de Provincie West-Vlaanderen;
 • de West-Vlaamse gemeenten;
 • de ondernemers in de West-Vlaamse toeristische sector;
 • de gebruikers van de toeristische en openluchtrecreatieve producten.
   

Wat doet Westtoer specifiek voor een gemeente?

1. Regiowerking

 • Organiseren van overleg en samenwerking.
 • Begeleiding van toeristisch-recreatieve acties en projecten.
 • Coördinatie van marketingacties per regio en beheer van de promotiepools (€ 1 voor € 1).
 • Contactpunt met de centrale diensten.

2. Regionale Strategische beleidsplanning

 • Eén beleidsplan per regio tijdens een bestuursperiode.
 • Referentiekader voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling.
 • Komt tot stand na een ruim proces van overleg met diverse actoren.
 • Gemeentelijke initiatieven zijn hierin perfect inpasbaar.
 • Belangrijk voor subsidiëring van projecten.

3. Marketing

 • Marketingcampagnes voor Kust, Westhoek, Brugse Ommeland en Leiestreek met een eigen look and feel.
 • Overkoepelende marketinginitiatieven voor fietsen en wandelen, tafelen, groeps- en zakentoerisme ...

4. Recreatie

 • Bovenlokale recreatieve producten & infrastructuur.
 • Globale vernieuwing fietsnetwerken in 2016-18.
 • Verdere uitbouw van de wandelnetwerken.
 • Nieuwe routes voor wandelaars en ruiters.
 • Korting bij aankoop Westtoer-producten.

5. Toeristische ontwikkeling

 • Ondersteuning van bovenlokale toeristische projecten.
 • Begeleiding van subsidiedossiers.
 • Begeleiding subsidiedossiers ihkv het Provinciaal reglement voor toeristische impulsen.
 • Coördinatie van het regionaal onthaal.
 • Begeleiding van toeristische attracties & musea. Vanaf 2018 o.m. via het Q-traject.
 • Opvolging van het logiesdecreet en ondersteuning van het logies.
 • Begeleiding van infokantoren en provinciale bezoekerscentra via het Q-traject.

6. Kenniscentrum

 • Opvolging van data inzake toeristische aanbodelementen en vraag in de regio's.
 • Traject KiTS voor Kust en kustgemeenten.
 • Regionale trendrapporten.
 • Onderzoeksproject WO I.
 • Opvolging gebruik van fietsnetwerken.
 • Regiogericht onderzoek.

7. Advies, consultancy & vorming

 • Eerstelijnsadvies door de regiowerking.
 • Advies vanuit de centrale diensten inzake marketing en toeristisch-recreatieve ontwikkeling.
 • Uitvoeren van betalende studie- en consultancyopdrachten.
 • Vormingssessies over openluchtrecreatie.