Wat doet Westtoer voor gemeenten

Westtoer wil een meerwaarde genereren voor vier types klanten:

 • de Provincie West-Vlaanderen;
 • de West-Vlaamse gemeenten;
 • de ondernemers in de West-Vlaamse toeristische sector;
 • de gebruikers van de toeristische en openluchtrecreatieve producten.
   

Wat doet Westtoer specifiek voor een gemeente?

1. Regiowerking

 • Organiseren van overleg en samenwerking.
 • Begeleiding van toeristisch-recreatieve acties en projecten.
 • Coördinatie van marketingacties per regio en beheer van de promotiepools (€ 1 voor € 1).
 • Contactpunt met de centrale diensten.

2. Regionale Strategische beleidsplanning

 • Eén beleidsplan per regio tijdens een bestuursperiode.
 • Referentiekader voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling.
 • Komt tot stand na een ruim proces van overleg met diverse actoren.
 • Gemeentelijke initiatieven zijn hierin perfect inpasbaar.
 • Belangrijk voor subsidiëring van projecten.

3. Marketing

 • Marketingcampagnes voor Kust, Westhoek, Brugse Ommeland en Leiestreek met een eigen look and feel.
 • Overkoepelende marketinginitiatieven voor fietsen en wandelen, tafelen, groeps- en zakentoerisme ...

4. Recreatie

 • Bovenlokale recreatieve producten & infrastructuur.
 • Globale vernieuwing fietsnetwerken in 2016-18.
 • Verdere uitbouw van de wandelnetwerken.
 • Nieuwe routes voor wandelaars en ruiters.
 • Korting bij aankoop Westtoer-producten.

5. Toeristische ontwikkeling

 • Ondersteuning van bovenlokale toeristische projecten.
 • Begeleiding van subsidiedossiers.
 • Begeleiding subsidiedossiers ihkv het Provinciaal reglement voor toeristische impulsen.
 • Coördinatie van het regionaal onthaal.
 • Begeleiding van toeristische attracties & musea. Vanaf 2018 o.m. via het Q-traject.
 • Opvolging van het logiesdecreet en ondersteuning van het logies.
 • Begeleiding van infokantoren en provinciale bezoekerscentra via het Q-traject.

6. Kenniscentrum

 • Opvolging van data inzake toeristische aanbodelementen en vraag in de regio's.
 • Traject KiTS voor Kust en kustgemeenten.
 • Regionale trendrapporten.
 • Onderzoeksproject WO I.
 • Opvolging gebruik van fietsnetwerken.
 • Regiogericht onderzoek.

7. Advies, consultancy & vorming

 • Eerstelijnsadvies door de regiowerking.
 • Advies vanuit de centrale diensten inzake marketing en toeristisch-recreatieve ontwikkeling.
 • Uitvoeren van betalende studie- en consultancyopdrachten.
 • Vormingssessies over openluchtrecreatie.

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF