Verwante organisaties

Netwerk van Westtoer

Westtoer hecht erg veel belang aan de samenwerking met de partners uit de publieke en private sector. In overleg met deze partners streeft Westtoer naar een beleid gedragen door de basis. Westtoer situeert zich tussen het Vlaams niveau en de basisactoren (gemeenten, privé-sector). De belangrijkste rol is het coördineren van deze krachten aan de basis. Om dit te realiseren deelt Westtoer de provincie op in regio's (Kust, Brugse Ommeland, Westhoek, Leiestreek).

Met de actoren aan de basis (de gemeenten en de privé-sector) heeft Westtoer structurele samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze worden ondersteund door financiële en personele middelen.

Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen is de tegenhanger van Westtoer apb op Vlaams niveau. Het is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Het zet zich in voor de bevordering van het vrijetijds- en zakentoerisme naar en in Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen ressorteert onder de Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, de heer Ben Weyts.

Meer info over 'Toerisme Vlaanderen'.

Logeren in Vlaanderen Vakantieland vzw

De vzw Plattelandstoerisme in Vlaanderen werd opgericht op 30 juni 2004 door de vijf Vlaamse provinciale toeristische organisaties (Westtoer apb, Toerisme Limburg vzw, Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Toerisme Provincie Antwerpen vzw en Toerisme Vlaams-Brabant vzw) en de Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw. Tijdens de Algemene Vergadering van 11 mei 2011 werd de naam van de vzw gewijzigd in Logeren in Vlaanderen. Hierdoor kunnen ook logies uit steden (m.u.v. de kernstedelijke gebieden van de Kunststeden) toetreden tot de organisatie. De vzw Logeren in Vlaanderen vertegenwoordigt meer dan 400 kleinschalige logiesuitbaters. Dat is zowel een B&B, vakantiewoning of klein hotel.

Meer info 'Logeren in Vlaanderen vakantieland vzw'.

Guidea - Kenniscentrum Toerisme en Horeca vzw

Guidea is een vzw, ten dienste van de werknemers, werkgevers en professionele dienstverleners in horeca en toerisme in Vlaanderen. Guidea wil de horecawereld verder professionaliseren, stimuleren en inspireren, en zo bijdragen tot duurzame tewerkstelling en duurzaam ondernemerschap in de sector.

Meer info over 'Guidea'.

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF