Wat doet Westtoer

Meters & Peters gezocht

Westtoer doet al jaren een beroep op 'peters en meters' om zijn lusvormige routes en fiets- en wandelnetwerken op gebreken te controleren. We kunnen nu al rekenen op de inzet van meer dan 600 enthousiaste vrijwilligers die maximum twee keer per jaar hun route controleren om eventuele problemen te signaleren. Naast de realisatie van de routes op het terrein vraagt ook het onderhoud van de bewegwijzering ervan de nodige aandacht.

Momenteel zijn we op zoek naar kandidaat meters/peters die zich willen inzetten op onze fiets-, wandel-, auto- en ruiterroutes en wandelnetwerken.
Ook voor het vernieuwde fietsnetwerk hebben we zeker nog kandidaten nodig.

Wat houdt het meter-/peterschap precies in:

Eén à twee keer per werkjaar wordt een meter/peter uitgenodigd om de controlebeurt van haar/zijn route uit te voeren. Na de controle meldt de meter/peter ons de eventuele mankementen (paal staat scheef, bord overschilderd, wegdek beschadigd...).

Dit gebeurt digitaal:

  • ofwel met behulp van de TRIS-databank (waarover je natuurlijk een briefing krijgt);
  • ofwel per mail.
     

Wat voorziet Westtoer

Voor het vrijwilligerswerk dat alle meters en peters doen sloot Westtoer een verzekeringspolis af. De polis dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid en de rechtsbijstand, zowel tijdens de controlebeurt zelf als tijdens verplaatsingen naar een controle van een route. De polis dekt ook tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, geneeskundige verzorging en eigen materiële schade, maar dan alleen in geval van een ongeval tijdens de controlebeurt zelf.

Meer info

Laura Cherlet
+32 50 30 55 43

laura.cherlet@westtoer.be
Westtoer
Koning Albert I-laan 120
8200 Sint-Michiels

Door de coronacris kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je deze zomer wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF