Toeristische Ontwikkeling Westtoer

Het Team Toeristische Ontwikkeling initieert en stimuleert bovenlokale toeristische ontwikkelingen. We coördineren het regionaal onthaal en begeleiden toeristische attracties. In 2015 ontwikkelden we een nieuwe visie voor het toeristisch onthaal in West-Vlaanderen.  De voorbije jaren begeleidden we volgende toeristische attracties: het Natuurcentrum het Zwin, Raversyde, Eperon d’Or, het bezoekerscentrum Westfront …

We ondersteunen de private toeristische sector via advies, vorming en projecten. We adviseren kleinschalig logies en werken samen met de vzw Logeren in Vlaanderen. We organiseren jaarlijks het kwaliteitstraject, Q-label, voor toeristische ondernemers en coördineren verschillende projecten die de sector ten goede komen.

Het Team begeleidt bovenlokale toeristische projecten. We staan bijvoorbeeld in voor de coördinatie van ‘100 jaar Groote Oorlog’ vanuit toeristische invalshoek.

Toeristische Ontwikkeling betekent ook opvolgen van visies, plannen en wetgeving rond ruimtelijke planning relevant voor toerisme en recreatie.

Contact

Josephine Fassaert

Teammanager Toeristische Ontwikkeling
+32 50 30 55 28
josephine.fassaert@westtoer.be

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF