Toeristische Businessmodellen Booster

Met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Provincie West-Vlaanderen.
 

Doel van het project:

Met het EFRO-project Toeristische Businessmodellen Booster werken Westtoer en POM samen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van West-Vlaamse toeristische ondernemers, meer bepaald reca- en logiesuitbaters. Het doel is het versterken van het concurrentievermogen van deze kleine en middelgrote ondernemingen.

Dit wordt nagestreefd aan de hand van kennisuitwisseling en een begeleidingstraject dat het businessplan van de toeristische ondernemers aanpakt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de hedendaagse ontwikkelingen en problemen binnen het toeristische landschap. De bedoeling is dat de toeristische ondernemers aan het einde van de rit een hedendaags doch toekomstgericht businessplan uitgewerkt hebben en een duurzame mindset aangenomen hebben.

 

Het project:

Er zijn vandaag heel wat nieuwe technologieën en actuele thema’s die leven bij de toerist. Het is belangrijk dat toeristische ondernemers inspelen op die veranderingen. Denk maar aan thema’s zoals technologie, duurzaamheid, big data, blurring en deeleconomie. Maar ook aan uitdagingen in de toeristische sector zoals de arbeidsintensiteit en de seizoensgebondenheid.

Klassieke businessmodellen bieden geen antwoord op voorgaande uitdagingen en problemen. Er is nood aan doordachte en duurzame businessmodellen op maat van de West-Vlaamse toeristische ondernemingen. Hiermee kan het concurrentievermogen van deze bedrijven jaarrond worden versterkt. Door het arbeidsintensieve karakter van de sector merken we dat toeristische ondernemers daar moeilijk aan toe komen. Met dit project willen we de juiste ondersteuning bieden en willen we de toeristische KMO’s bewust maken van het belang van een kwalitatief businessplan dat klaar is voor de toekomst.

De provinciebedrijven Westtoer en POM West-Vlaanderen starten daarom een nieuw begeleidingstraject voor ondernemers in West-Vlaanderen. Via dit traject kunnen we 50 reca- en logiesuitbaters ondersteunen aan de hand van individuele coaching en klankbordsessies. De deelnemende ondernemers krijgen tot 20u persoonlijke begeleiding bij hen in de zaak door ervaringsdeskundigen en experts. Er is advies op vlak van marketing, management, HR, en financiën, en er wordt extra aandacht besteed aan duurzaam ondernemen. Uiteindelijk wordt een toekomstgericht actieplan uitgewerkt waarbij het businessmodel van de onderneming een tastbare boost krijgt en wordt klaargestoomd voor de toekomst. Voor één keer eens geen focus op de klant of de gast: wel 100% focus op de ondernemer.

 

Extra info:

  • Looptijd: 01/04/2019 – 31/03/2021
  • Regio: West-Vlaanderen
  • Programma: EFRO Vlaanderen 2014-2020 
  • Het totale projectbudget bedraagt: € 1.001.989,87
  • Projectpartners: Westtoer, POM West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen - campus Kortrijk (Vives)

Contactpersoon

Evelien Decoster
Projectconsultant private sector

+32 50 30 55 57
evelien.decoster@westtoer.be
Westtoer
Koning Albert I-laan 120
8200 Sint-Michiels

Dit project is een samenwerking tussen verschillende partners:Businessmodellen Booster logobalk

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF