SAIL

Doel van het project:

Binnen het project SAIL zal Westtoer nieuwe communicatiemiddelen ontwikkelen die zich richten naar de specifieke doelgroep van tweedeverblijvers. Westtoer zet enerzijds sterk in op gerichte communicatie over het dienstenbaanbod dat inspeelt op hun specifieke noden en wil anderzijds ook een netwerk oprichten waardoor tweedeverblijvers gemakkelijker met elkaar in contact kunnen treden.

Westtoer wil hen op die manier betrekken bij actieve activiteiten samen met nieuwkomers en de lokale bevolking, zodat de oudere bevolkingsgroep van tweedeverblijvers langer actief en onafhankelijk blijft.  

 

Het project:

Het project SAIL kadert binnen het Interreg V 2 Zeeën programma waarin 11 Europese partners uit België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië samenwerken.
De 2 Zeeën kustregio’s hebben te maken met specifieke uitdagingen op het gebied van vergrijzing. Het onderscheid tussen lokale senioren en tweedeverblijvers is nergens zo vervaagd dan in deze kustregio’s.  Aangezien deze populatie druk uitoefent op de gezondheids­ en sociale zorgvoorzieningen is het essentieel om deze doelgroep langer actief en onafhankelijk te houden.

De projectpartners binnen SAIL willen dit bereiken door nieuwe samenwerkingsvormen op te zetten tussen diverse sectoren, vb. gezondheidszorg en toerisme om op die manier duurzame modellen te ontwikkelen die actief ouder worden stimuleren. Door het vinden van nieuwe manieren om mensen te helpen is het doel dat zij langer zelfstandig, zelfredzaam blijven en minder afhankelijk van traditionele gezondheids­- en sociale zorg.

 

 

Extra info:

  • Looptijd: 01/01/2017 – 30/06/2020
  • Regio: Kust
  • Programma: Interreg V 2 Seas Mers Zeeën programma
  • Het totale projectbudget bedraagt: € 2.462.278,87
  • Projectpartners: Westtoer (BE), Stad Oostende (BE), HZ University of Applied Sciences (NL),  Economic Impuls Zeeland (NL), GGD Zeeland (NL), SMWP/SportZeeland (NL), Norfolk County Council (UK), Bournemouth University Higher Education Corporation (UK), University of East Anglia (UK), AFEJI (FR), University of Picardy Jules Verne (UPJV)

Contactpersoon

Iris Van der Borght
Projectmanager Kust

+32 50 30 55 30
iris.vanderborght@westtoer.be
Westtoer
Koning Albert I-laan 120
8200 Sint-Michiels

  Logo West-Vlaanderen logo sail project westtoer

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF