Relancesteun

Op 28 mei 2020 keurde de provincieraad het nieuwe reglement ‘Beleef West-Vlaanderen’ goed. In dit reglement staan relance en beleving centraal. Hiermee wil de provincie verder bouwen aan het toeristisch impulsbeleid dat ze tien jaar geleden inzette.
 

Lees hier de volledige tekst van het reglement

In een eerste fase wil de provincie snel inspelen op private toeristische ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Hiervoor lanceert ze meteen een eerste oproep ‘Transitiesteun voor toeristische ondernemers’. Dossiers konden ingediend worden tot 15 juni. Een overzicht van de goedgekeurde projecten vind je hier of raadpleeg het persbericht. Een tweede indieningsdatum is voorzien op 15 september 2020. Kijk snel in de oproep of je in aanmerking komt en lees onze FAQ’s.

Download hier de verplicht in te vullen documenten:


Lees alles over de oproep Transitiesteun

In de komende maanden en jaren zullen oproepen volgen voor de andere vier categorieën van het reglement. Hierbij zal meer nadruk gelegd worden op innovatieve investeringen en het creëren van unieke ervaringen in West-Vlaanderen.

 1. De realisatie van recreatieve hotspots
 2. De optimalisering van het toeristisch onthaal in een gemeente 
 3. Belevingsconcepten bij musea & attracties
 4. Belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector

 

Vragen?

Laat je inspireren door onze webinars of pagina's vol goede voorbeelden die we bundelden naar aanleiding van de heropstart van de toeristische sector of lees hieronder onze veelgestelde vragen:

 1. Moet ik al beschikken over facturen voor de zaken waarvoor ik steun aanvraag?
 2. Ik heb geen ondernemingsnummer, kom ik dan in aanmerking?
 3. Ik heb geen BTW-nummer, kom ik dan in aanmerking? 
 4. Hoe toon ik aan dat er ½ FTE tewerkstelling gekoppeld is aan mijn zaak/organisatie?
 5. Wat is de minimumfactuur die kan worden ingediend? 
 6. Welke soort facturen heb je nodig om steun te ontvangen? Zijn aankoopfacturen voldoende? 
 7. Welke kosten komen in aanmerking?
 8. Ben ik verplicht om kosten in te dienen voor ingrepen op zowel korte termijn als op (middel)lange termijn als op vlak van communicatie en marketing?
 9. Komen kosten die ik vroeger maakte in aanmerking?
 10. Hoe dien ik mijn businessplan in? 
 11. Komen events in aanmerking?
 12. Komen uitbatingen onder het regime van gemeubelde verhuur in aanmerking? 
 13. Ik heb een dossier ingediend op 15/06. Kan ik een tweede dossier indienen op 15/09?
 14. Ik beschik als ondernemer over meerdere zaken. Kan ik meerdere dossiers indienen?
 15. Ik beschik over meerdere logieseenheden die in het KBO geregistreerd zijn onder dezelfde vestigingseenheid. Hoe dien ik mijn dossier dan in?
 16. Kan ik deze subsidie combineren met andere subsidies of premies?
 17. Wanneer beantwoordt mijn organisatie/zaak aan de KMO-definitie 

 

Meer info:

 

Veelgestelde vragen


1. Moet ik al beschikken over facturen voor de zaken waarvoor ik steun aanvraag? Moeten de zaken waarvoor ik steun aanvraag al gerealiseerd zijn?

Neen dit is niet nodig op het moment van indiening, een raming van de kosten volstaat. Facturen zijn enkel nodig bij de afrekening. Alleen facturen waarop het ondernemingsnummer van uw zaak vermeld staat, komen in aanmerking. 
 

2. Ik heb geen ondernemingsnummer, kom ik dan in aanmerking? 

Om in aanmerking te komen voor relancesteun moet je beschikken over een ondernemingsnummer (bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen). 

Het verhuren van een logies, op een professionele manier en met een geregelde frequentie (bv. via een (eigen) website, boekingsites, etc.), is een handeling waarvoor wettelijk een ondernemingsnummer vereist is. 

Dit is niet hetzelfde als een BTW-nummer (zie vraag 3). 
 

3. Ik heb geen BTW-nummer, kom ik dan in aanmerking? 

Het is niet vereist om een BTW-nummer te hebben, om in aanmerking te komen voor relancesteun. 

Sommige activiteiten zijn immers vrijgesteld van BTW (-nummer). Dit betekent echter niet dat je geen ondernemingsnummer moet hebben (zie vraag 2). 
Zijn je activiteiten aan de BTW onderworpen, dan moet het ondernemingsnummer ook geactiveerd worden als BTW nummer. 
 

4. Hoe toon ik aan dat er ½ FTE tewerkstelling gekoppeld is aan mijn zaak/organisatie?

Om aan te tonen dat er minstens een halftijds Full Time Equivalent (FTE) tewerkstelling gekoppeld is aan je zaak/organisatie stuur je als bijlage bij jouw aanvraagformulier

 • Je sociale balans 
 • Of het bewijs van jouw sociaal secretariaat van inschrijving van de tewerkstelling
 • Of een attest van je sociaal tewerkstellingsfonds van hoofd- of bijberoep 

 

5. Wat is de minimumfactuur die kan worden ingediend? 

Er is geen minimum of minimale subsidie bepaald. Er is wel een maximale subsidie bepaald (Art. 15 § Maximale subsidie). Deze bedraagt 50% van de in het financieringsplan voorziene (= begrote) kosten inclusief BTW, voor zover deze BTW niet aftrekbaar is voor de aanvrager. 
 

6. Welke soort facturen heb je nodig om steun te ontvangen? Zijn aankoopfacturen voldoende?

Aankoopfacturen op naam van de aanvrager zijn voldoende. Betaalbewijzen hoeven niet meegestuurd worden. Enkel facturen waarop het ondernemingsnummer van de aanvraag vermeld staat, komen in aanmerking. 
 

7. Welke kosten komen in aanmerking?

 Volgende kosten komen in aanmerking:

 • Kosten gelinkt aan praktische ingrepen op korte termijn inzake hygiëne, veiligheid en social distancing;
 • Kosten gelinkt aan structurele ingrepen om uw zaak of onderneming op langere termijn ‘coronaproof’ te maken;
 • Kosten gelinkt aan aanpassingen op het vlak van communicatie en marketing die uw zaak of onderneming opnieuw in de markt zetten.

De transitiesteun wordt verleend als financiële bijdrage in de infrastructurele kosten en de werkingskosten van het project. Personeelskosten of kosten gelinkt aan de reca-onderdelen van uw zaak  (bar, restaurant, …) komen niet in aanmerking. 

Enkel facturen waarop het ondernemingsnummer van uw zaak vermeld staat, komen in aanmerking. 
Wil je graag enkele voorbeelden? Bekijk onze tips.
 

8. Ben ik verplicht om kosten in te dienen voor ingrepen op zowel korte termijn als op (middel)lange termijn als op vlak van communicatie en marketing?

Nee, dit hoeft niet maar omschrijf in het aanvraagformulier wel duidelijk hoe je je zaak/organisatie coronaproof maakt op korte termijn, op (middel)lange termijn en op het vlak van communicatie en marketing.
 

9. Komen kosten die ik vroeger maakte in aanmerking?

Facturen met factuurdatum vanaf 15 maart 2020 kunnen subsidiabel zijn. 
 

10. Hoe dien ik mijn businessplan in? 

Het volstaat de bijlage bij het aanvraagformulier volledig in te vullen en deze samen met het aanvraagformulier in te dienen.
 

11. Komen events in aanmerking?

Neen, enkel logies, private attracties of musea of toeristische infopunten kunnen een aanvraag indienen voor transitiesteun.
 

12. Komen uitbatingen onder het regime van gemeubelde verhuur in aanmerking? 

Neen, woningen die als gemeubelde verhuur geëxploiteerd worden beschikken niet over een ondernemingsnummer (want niet op geregelde frequentie & geen professioneel karakter). Een ondernemingsnummer is vereist om in aanmerking te komen voor de relancesteun. Zie vraag 1. 
 

13. Ik heb een dossier ingediend op 15/06. Kan ik een tweede dossier indienen op 15/09?

Neen, je kan slechts 1 keer een dossier indienen binnen de oproep transitiesteun. Kosten kunnen gemaakt worden tot 18 maand na indiening. 
 

14. Ik beschik als ondernemer over meerdere zaken. Kan ik meerdere dossiers indienen?

Ja, indien je over een ondernemingsnummer beschikt waar meerdere toeristische activiteiten onder vallen, dan kan je per type activiteit een dossier indienen, nl. een logies, een privaat museum of private attractie of een toeristisch infopunt. 

Indien er meerdere vestigingseenheden onder 1 ondernemingsnummer geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), dan kan je per geregistreerde vestigingseenheid een dossier indienen. 
 

15. Ik beschik over meerdere logieseenheden die in het KBO geregistreerd zijn onder dezelfde vestigingseenheid. Hoe dien ik mijn dossier dan in?

Als je in het kader van het Vlaams Logiesdecreet over meerdere logieseenheden beschikt die in het KBO geregistreerd zijn onder dezelfde vestigingseenheid, dan dien je 1 dossier in. Hierbij mag je het aantal bedden uit de verschillende eenheden optellen voor de berekening van het subsidiebedrag.

16. Kan ik deze subsidie combineren met andere subsidies of premies?

Ja, dat kan zolang je eigen inbreng voor deze aanvraag minstens 25% bedraagt (aan te tonen bij afrekening).
 

17. Wanneer beantwoordt mijn organisatie/zaak aan de KMO-definitie?

Een KMO is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen. 
Wanneer verlies je de hoedanigheid van kmo?

 • Wanneer de onderneming de basiscriteria overschrijdt in de twee laatst afgesloten boekjaren.
 • Wanneer er een (of meer) ’partneronderneming(en)’ of ‘verbonden onderneming(en)’ is (zijn) verliest de onderneming zijn zelfstandigheid.
  • Partnerondernemingen = ondernemingen waartussen een deelnemingsrelatie – direct of samen met een of meer verbonden vennootschappen – bestaat van 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten 
  • Verbonden ondernemingen = ondernemingen waartussen een deelnemingsrelatie – direct of via een andere onderneming – bestaat van meer dan 50% van het kapitaal of de stemrechten

Meer informatie vind je via deze link:
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden/de-europese-kmo-definitie

Om te bewijzen dat je beantwoordt aan de Europese KMO-definitie, voeg je een ondertekende verklaring op eer toe waarin je verklaart dat je voldoet aan de Europese KMO-definitie én dat je een zelfstandig bedrijf bent volgens deze definitie.

 

 

Door de coronacris kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je deze zomer wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF