Provinciaal reglement voor de toeristische impulsen

Al sinds 2010 ondersteunt de provincie waardevolle toeristisch-recreatieve projecten in haar vier West-Vlaamse regio's en in de kunststad Brugge. Een vernieuwing van het bestaande reglement drong zich op. Het provinciebestuur pakte daarom in 2016 uit met een nieuw krachtig impulsbeleid dat nog beter inspeelt op de nood aan constante vernieuwing van het West-Vlaamse toeristische aanbod. Ook de subsidiebedragen werden gevoelig verhoogd. Naast een forse impuls voor toeristische infrastructuur en evenementen werd voor de eerste keer ook ingezet op ‘het logies van de toekomst’.

Toeristische infrastructuur en evenementen

Binnen de categorie infrastructuursubisidies verleende de provincie steun aan duurzame investeringen in infrastructuur binnen de volgende thema’s:
 
  • Ontwikkelen van nieuwe belevingsconcepten, attractiepunten, herpositioneren of innoveren van bestaande attracties en infopunten;
  • Belevingsinfrastructuur op strand en dijk, langs het groen-blauwe netwerk en op de provinciale fiets-en wandelproducten van Westtoer met inbegrip van missing links;
  • De aanleg van kampeerautoterreinen.

Met de ‘opstartsubsidie voor innovatieve evenementen’ gaf de provincie meerdaagse, vernieuwende evenementen die voor het eerst georganiseerd werden een impuls. 

De oproep tot het indienen van subsidieaanvragen werd afgesloten op 16 november 2016.

Een overzicht van alle goedgekeurde projecten vind je hier:

PDFGoedgekeurde projecten Toeristische infrastructuur en evenementen

Logies van de toekomst

In 2017 werd een tweede oproep binnen het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen gelanceerd, specifiek voor het ‘logies van de toekomst’. 

Voor de eerste maal werd ingezet op private ondernemers met infrastructuursubsidies voor projecten die innovatie en beleving bieden in de logiessector. Het toerisme verandert immers razendsnel en ook de West-Vlaamse logiessector dient ten volle de kaart van innovatie en diversificatie te trekken. 

Er werden 6 actuele thema’s bepaald: 

  • beleving
  • familievriendelijkheid
  • duurzaamheid
  • zorgtoerisme
  • kwaliteitsvol kamperen
  • nieuwe, originele logiesvormen.
 
De oproep tot het indienen van subsidieaanvragen werd afgesloten op 30 juni 2017.
 
Een overzicht van alle goedgekeurde projecten vind je hier: