Beleef West-Vlaanderen

Op 28 mei 2020 keurde de provincieraad het nieuwe reglement ‘Beleef West-Vlaanderen’ goed. In dit reglement staan relance en beleving centraal. Hiermee wil de provincie verder bouwen aan het toeristisch impulsbeleid dat ze tien jaar geleden inzette.


Op 26 november 2020 werd een nieuwe oproep voor vier categorieën binnen het reglement gelanceerd. Het accent ligt op het creëren van unieke en belevingsvolle ervaringen in West-Vlaanderen.
 

Categorieën
 

1. De optimalisering van het toeristisch onthaal in een gemeente 

Dit luik ondersteunt de (her)inrichting van fysieke toeristische infokantoren in een gemeente of stad. De subsidie maakt de transformatie van infokantoor naar belevingsvolle inspiratieplek mogelijk.

2. Belevingsconcepten bij musea & attracties

Musea en attracties krijgen ondersteuning voor de creatie van extra beleving voor de bezoeker. Dit moet ervoor zorgen dat ze de concurrentie met het belevingsaanbod uit andere sectoren kunnen blijven aangaan en de stijgende verwachtingen van bezoekers kunnen inlossen.

3. De realisatie van recreatieve hotspots

Een recreatieve hotspot is een plek in de publieke ruimte die belevingsvoller wordt voor de recreant door verschillende creatieve, duurzame ingrepen. Die kan ook het comfort van de gebruiker verhogen en zelfs bijdragen aan de (verkeers)veiligheid.

De Provincie en Westtoer denken hierbij aan belevingsvolle en kwalitatieve picknickplekken, ligzetels, spelelementen, uitkijkpunten, verrassende door- of oversteken voor fietsers en wandelaars bij huidige ‘missing links’ zoals een pontje, hoogten in het reliëf die creatief worden benut, …

4. Belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector

Toeristische spelers uit de private sector kunnen een beroep doen op een impuls voor een nieuwe of verbeterde versie van hun aanbod. Dit kan ofwel voor een project waarmee de zaak (extra) beleving biedt aan zijn gasten, ofwel voor een project dat een duurzame ontwikkeling beoogt en een positieve impact heeft op de ecologische voetafdruk van de onderneming.
 

Kom ik in aanmerking?

Zowel lokale besturen als de private toeristische sector uit West-Vlaanderen komen in aanmerking voor subsidies binnen bepaalde categorieën uit het reglement:

 • Lokale besturen
  • om het toeristisch onthaal in een gemeente te optimaliseren
  • voor belevingsconcepten bij musea & attracties
  • realisatie van recreatieve hotspots
    
 • Private sector
  • voor belevingsconcepten bij musea & attracties
  • belevingsvolle en duurzame concepten bij de private sector

Met lokale besturen bedoelen we gemeentebesturen, toeristische samenwerkingsverbanden, agb’s en vzw’s die instaan voor de toeristische werking van de gemeente  en vzw’s met toeristische doeleinden. Met de private sector bedoelen we private rechtspersonen en natuurlijke personen met een ondernemingsnummer.

 

Hoe dien ik in?

Dien jouw beknopt projectidee in via onderstaand formulier ten laatste op 15 januari 2021.

Aanvraagformulier projectidee

 

Digitale infosessies

Om je meer vertrouwd te maken met de subsidiemogelijkheden en het type projecten dat in aanmerking komt, organiseren we twee digitale infosessies. Tijdens elke sessie wordt het reglement meer in detail toegelicht en presenteren we enkele inspirerende voorbeelden. Eén sessie focust meer op lokale besturen en de andere sessie richt zich eerder op de private sector. Mocht je niet aan de gewenste sessie kunnen deelnemen, kan je ook voor de andere inschrijven. Indien gewenst kan je ook aan beide sessies deelnemen.” 

Infosessie voor lokale besturen: dinsdag 1 december van 14u tot 15u15.

Schrijf je in

Infosessie voor de private sector: donderdag 3 december van 14u tot 15u15.

Schrijf je in

 

Transitiesteun

Eerder dit jaar speelde de provincie snel in op de Corona pandemie door toeristische ondernemers de mogelijkheid te bieden transitiesteun aan te vragen binnen categorie 1 van het reglement. Meer info over deze afgesloten oproep, vind je hieronder.
 

Meer info:

 

 

 

 

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF