Tekening met boomhut, tent en terrasmeubelen

Provinciaal reglement voor de toeristische impulsen

Nieuwe West-Vlaamse subsidies voor de toeristische sector

De provincie West-Vlaanderen investeert in het West-Vlaams toerisme. Met hogere subsidies steunt het provinciebestuur de vernieuwing van het West-Vlaamse toeristisch aanbod. Naast een forse impuls voor toeristische infrastructuur en evenementen wordt voor de eerste keer ook ingezet op ‘het logies van de toekomst’.

Logies van de toekomst

Toerisme verandert razendsnel met nieuwe trends en concepten. Als logiesuitbater is het essentieel om te blijven vernieuwen, want ook de verwachtingen van consumenten evolueren. Heb jij een innovatief idee of een tof plan voor jouw logies van de toekomst? De Provincie West-Vlaanderen helpt misschien je droom realiseren met infrastructuursubsidies

‘Logies van de toekomst’ richt zich op infrastructuurprojecten die inzetten op innovatie en beleving in de logiessector. Deze projecten dienen een onderscheidende meerwaarde te bieden voor de aantrekkelijkheid van het logies en van de volledige regio. Pure renovatiewerken of kleine verbeteringen komen hierbij niet in aanmerking! 

De subsidie is van toepassing op bestaande logies (enkel voor logiestype: hotel, b&b, vakantiewoning of kampeerterrein). Daarnaast komt ook de realisatie van nieuwe, originele logiesvormen (zoals boomhutten, druppeltenten, etc.) in aanmerking. 
 
De subsidies zijn voorbehouden voor projecten die investeren in:
  • beleving
  • familievriendelijkheid
  • duurzaamheid
  • zorgtoerisme
  • kwaliteitsvol kamperen
  • nieuwe, originele logiesvormen.
 
De beste, meest innovatieve, projecten kunnen een betoelaging krijgen van maximum 20.000 euro (of max. 20% van de projectkost), met een minimale projectkost van 5.000 euro. 
 
Uiterste indieningsdatum: 30 juni 2017
 
Tijdens de indieningsperiode kunnen geïnteresseerden terecht voor advies en begeleiding van hun dossier bij de dienst Economie en Westtoer. 
 
Meer info of begeleiding?
 
Heb je vragen over het reglement of wens je begeleid te worden bij je aanvraag, contacteer dan
 

Of kom langs op een van de infosessies die we organiseren:

  • op 6 februari in de namiddag (regio Kust) en 's avonds (regio Brugse Ommeland) 
  • op 7 februari in de namiddag (regio Leiestreek) en 's avonds (regio Westhoek)

Schrijf je hier in voor één van de infosessies.

Praktisch

Download hier:

Volledige reglement
Aanvraagformulier
Bestemmingsverbintenis
Financiële tabel
Flyer
 

Toeristische infrastructuur en evenementen

De oproep 2016 tot het indienen van subsidieaanvragen voor investeringen in toeristische infrastructuur en kampeerautoterreinen en meerdaagse, innovatieve evenementen werd afgesloten op 16 november 2016.

Er werden 62 dossiers ingediend die momenteel behandeld worden. Begin 2017 worden de subsidies voor toeristische infrastructuur en evenementen toegekend.