Logies op de digitale snelweg

Doel van het project:

Westtoer wil de logiessector ondersteuning bieden op het vlak van online communicatie, digitale informatie, social media, …

Het project omvat verschillende luiken:

Actie 1: Ontsluiting van het bestaande aanbod

Er is reeds heel wat digitale informatie en digitale hulpmiddelen beschikbaar. We streven naar een maximaal gebruik, integratie en kennis van de hulpmiddelen en informatie. We leggen de logiesuitbater uit hoe de tools in te zetten en waarom.

Actie 2: Analyse van de noden

Wellicht zijn er vanuit de sector ook heel wat bijkomende noden. Via intake gesprekken proberen we te achterhalen wat de bijkomende noden van de sector zijn (input voor opleiding). Welke digitale communicatiemiddelen willen we verder helpen ontwikkelen.

Actie 3: workshops

Op basis van de input van de sector organiseren we opleidingen en workshops door specialisten ter zake.

Actie 4: opvolging

In een afsluitende fase moet worden opgevolgd welke specifieke acties door de sector zijn geïmplementeerd.  Hierbij wordt begeleiding in het veld voorzien.

 

Extra info:

  • Looptijd:
  • Regio: Kust
  • Programma: Impulsprogramma Kust
  • Het totale projectbudget bedraagt € 200.000, waarvan €116.630 afkomstig is van Impulsprogramma Kust

Contactpersoon

Steve Desmidt
Marketing Manager

+32 50 30 55 16
steve.desmidt@westtoer.be
Westtoer
Koning Albert I-laan 120
8200 Sint-Michiels

Video: 

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF