Kenniscentrum

WOI

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. WOI heeft in alle hevigheid gewoed in een deel van de provincie West-Vlaanderen. In de aanloop naar de herdenkingsperiode 2014-2018 werden al heel wat kerncijfers verzameld en ook tijdens de herdenkingsperiode worden de evoluties van nabij opgevolgd.

Bezoekerscijfers Wereldoorlog I Westhoek
Wereldoorlog I Herdenkingstoerisme Westhoek 2013-2018
Bezoekersonderzoek Herdenkingstoerisme Westhoek 2013-2017
Onderzoek Herdenkingstoerisme Westhoek 2014-2015
Onderzoek Wereldoorlog I bezoekers Westhoek 2013
Conferentie over herdenkingstoerisme en bezoekerseconomie
Studie: Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek
Links

Bezoekerscijfers WOI Westhoek

Het Kenniscentrum van Westtoer volgt de evoluties in het WOI toerisme in de Westhoek op de voet op. Voor 2014, 2015, 2017 en 2018 gebeurde dit met de steun van Toerisme Vlaanderen. Via de bezoekersaantallen van 7 musea (tickets), 4 begraafplaatsen (tellers) en via resultaten uit bezoekersonderzoek schat Westtoer het aantal WOI bezoekers in.

Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek 2018 (persconferentie 28 januari 2019)
PDFweshoek_pc_2018.pdf
PDFwesthoek_bezoekcijfers_2018.pdf
Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek 2017 (persconferentie 24 september 2018)
PDFwesthoek_pc_2017_sept.pdf
Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek 2017 (persconferentie 29 januari 2018)
PDFwesthoek_pc_2017.pdf
PDFwesthoek_bezoekcijfers_2017.pdf
Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek 2016
PDFwesthoek_bezoekcijfers_2016.pdf
Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek 2015
PDFwesthoek_bezoekerscijfers_2015.pdf
Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek januari-juli 2015 (persconferentie 25 augustus 2015)
PDFwesthoek_bezoekcijfers_januari-juli_2015.pdf
Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek 2014 (persconferentie 12 januari 2015)
PDFwesthoek_bezoekcijfers_2014.pdf
Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek januari-september 2014 (persconferentie 7 oktober 2014)
PDFwesthoek_bezoekcijfers_januari-september_2014.pdf
Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek januari-mei 2014 (persconferentie 2 juli 2014)
PDFwesthoek_bezoekcijfers-januari-mei_2014.pdf

WOI Herdenkingstoerisme Westhoek, volumes en evoluties 2013-2018

Dit samenvattend eindrapport over het WOI-herdenkingstoerisme in de Westhoek biedt een overzicht van de volumes, evoluties en omzet van het herdenkingstoerisme voor de periode 2014-2018 vergeleken met 2013, het aanloopjaar naar de herdenking. Dit rapport is een resultaat van de bezoekersonderzoeken over het herdenkingstoerisme in de Westhoek die Westtoer tussen 2013 en 2018 jaarlijks uitvoerde.

PDFwoi_herdenkingstoerisme_westhoek_volumes_evoluties_2013-2018.pdf

Bezoekersonderzoek Herdenkingstoerisme Westhoek 2013-2017

Onderstaand rapport biedt een gedetailleerd overzicht van de resultaten van de bezoekersonderzoeken over het herdenkingstoerisme in de Westhoek die Westtoer tussen 2013 en 2017 jaarlijks uitvoerde. Het rapport bevat het meest recente cijfermateriaal over de evoluties in de volumes van het herdenkingstoerisme vanaf 2013 tot en met 2017. U vindt er ook een overzicht van de belangrijkste bezoekerssegmenten met per segment een overzicht van de kenmerken van dat segment (volume, profiel, gedrag, motivatie, gebruikte informatie, bestedingen en tevredenheid) en dit voor 2013, 2015 en 2017. Ook een benchmark tussen de verschillende bezoekerssegmenten is in het rapport opgenomen.

Eindrapport Wereldoorlog I-Herdenkingstoerisme in de Westhoek, resultaten bezoekersonderzoeken 2013-2017
PDFrapport-wo1-bezoekers_westhoek_bezoekersonderzoek_2013-2017.pdf


Onderzoek Herdenkingstoerisme Westhoek 2014-2015

Binnen het project Visitor Management i.k.v. 100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek zette het Kenniscentrum van Westtoer ook in 2014 en 2015 de bezoekersbevragingen op de WOI sites verder. Dit onderzoek gebeurt met de steun van Toerisme Vlaanderen. In het eindrapport worden de resultaten van de eerste twee herdenkingsjaren vergeleken met die van de nulmeting een jaar eerder.

Eindrapport Wereldoorlog I bezoekers in de Westhoek, resultaten bezoekersonderzoek 2013-2014-2015
PDFrapport-wo1-bezoekers_westhoek_bezoekersonderzoek_2013-2014-2015.pdf

Tussentijds reflectiemoment 100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek (Ieper, 13 juni 2016)
PDFwo1_reflectiemoment_studiedag_13_juni_2016.pdf

Onderzoek Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 (persconferentie 8 april 2015)
PDFonderzoek-herdenkingstoerisme-2014.pdf

 

Onderzoek WOI bezoekers in de Westhoek 2013

Binnen het Europees Interreg IVa 2 Zeeën project Great War onderzocht het Kenniscentrum van Westtoer het WO I-toerisme in de Westhoek. Het aantal WO I-bezoekers dat in 2013 naar de Westhoek kwam werd in kaart gebracht. Verder werd gepeild naar het profiel, de motivatie, de tevredenheid, de bezochte sites en de plannen voor de periode '14-'18. Het eindrapport van het onderzoek en de presentatie van de persconferentie vindt u hieronder.

Onderzoek WOI bezoekers in de Westhoek 2013 (eindrapport)
PDFonderzoek-woi-bezoekers_westhoek_2013-finaal-rapport.pdf
Onderzoek WOI bezoekers in de Westhoek 2013 (persconferentie 6 mei 2014) 
PDFonderzoek-woi-bezoekers_westhoek_2013-persconferentie.pdf

Binnen hetzelfde Europees project 'Great War' deed het Kenniscentrum van Westtoer in 2013-2014 ook onderzoek naar het WOI-toerisme in Noord-Frankrijk (departementen Nord, Pas-de-Calais en Somme). Dit resulteerde in een interessante benchmark tussen het WOI-toerisme in de Westhoek en in Noord-Frankrijk. De resultaten van deze benchmark werden voorgesteld op een persconferentie in Fromelles (Frankrijk) op 19 september 2014. Deze presentatie is in het Frans.

Benchmark WOI bezoekers Westhoek - Noord-Frankrijk 2013-2014 (persconferentie 19 september 2014)
PDFbenchmark-woi-bezoekers-westhoek-n-frankrijk-2013-2014.pdf

Wil u meer cijfers rond het toeristische aanbod, toeristische vraag of socio-economische indicatoren?

Trendrapport Westhoek

 


Conferentie over herdenkingstoerisme en bezoekerseconomie

Op donderdag 3 oktober 2013 organiseerde Westtoer, de OESO en Toerisme Vlaanderen in het stadhuis te Ieper een conferentie met als thema "Herdenkingstoerisme en bezoekerseconomie".

Understanding the impact of WWI related tourism
PDFunderstanding-the-impact-of-wwi.pdf

 

Studie "Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek met het oog op 100 jaar Groote Oorlog 2014-2018"

Met de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in het vooruitzicht, heeft Westtoer in opdracht van de Vlaamse Regering en samen met Toerisme Vlaanderen een studie geschreven voor de toeristische ontsluiting van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Deze studie dient als handboek voor de verdere ontwikkeling van het herdenkingstoerisme in de Westhoek en bevat naast analyse van de huidige situatie ook een plan met concrete acties.

Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog - Studie
PDFtoeristische-valorisatie-erfgoed-woi-studie.pdf
Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog - Kaarten
PDFtoeristische-valorisatie-erfgoed-woi-kaarten.pdf
Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog - Synthese
PDFtoeristische-valorisatie-erfgoed-woi-synthese.pdf

 

Links

Volstaat bovenstaande informatie niet en wil u nog meer weten over dit thema? Over specifieke projecten, evenementen, nieuwtjes,... dan kunnen onderstaande links u verderhelpen:

100 jaar Groote Oorlog 2014-18

Europees programma INETRREG IV France-Wollonie-VLaanderen "De Groote Oorlog Herdacht"

Gone West

Departement Internationaal Vlaanderen

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF