Kenniscentrum

Regio's in cijfers

Naast de Kust telt West-Vlaanderen nog 3 andere toeristisch-recreatieve regio's: het Brugse Ommeland, de Leiestreek en de Westhoek.

Het Kenniscentrum Westtoer verzamelt systematisch specifieke kennis over de ontwikkelingen in het toerisme van elk van deze regio's.

Deze worden opgedeeld in cijfers en onderzoeken.

Bekijk hieronder de strategische beleidsplannen van de regio's:

PDFstrategisch_beleidsplan_westhoek_2018-2024.pdf
PDFstrategische-beleidsplan-kust-2015-2020.pdf
PDFstrategisch-beleidsplan-brugseommeland-2013-2018.pdf
strategisch beleidsplan Leiestreek 2019-2025

Kenniscentrum publiceert ook cijfers en onderzoeken rond het thema WO-I in Toerisme.