Kenniscentrum

Onderzoeken

Onderzoek dagtoerisme naar de Kust, 2018
Vakantieganger in commercieel logies aan de Kust 2016
Impact tweede verblijvers voor het Kusttoerisme, 2015
Onderzoek Meeting aan Zee, 2013-2014
Onderzoek gebruikers kustjachthavens, 2013
Vakantieganger in commercieel logies aan de Kust 2011
Monitor Kustverhuur
Motivationeel onderzoek bij huurders van vakantiewoningen aan de Kust
Onderzoek dagtoerisme Kust - Een stabiele pijler van het kusttoerisme, 2009
Onderzoek bij gebruikers vaste standplaatsen op kustcampings, 2008
Welkom in de duinen, 2008
 

Onderzoek dagtoerisme naar de Kust, 2018

In 2018 bezochten 17,9 miljoen dagtoeristen de Kust gespreid over het jaar. Via een uitgebreide bevraging schetst Westtoer een actueel beeld van deze dagtoeristen. Dankzij deze studie krijgen we onder andere inzicht in het profiel, activiteiten, tevredenheid en bestedingen van deze dagtoeristen.

Presentatie onderzoek Dagtoerisme Kust 2018:
PDFdagtoerisme_2018.pdf

Voor bijkomende informatie:
Kenniscentrum Westtoer
Olivier Verhaeghe 
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 73

Vakantieganger in commercieel logies aan de Kust 2016

De Kust ontvangt jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen vakantiegangers in commercieel logies. Via een uitgebreide bevraging schetst Westtoer (in samenwerking met Toerisme Vlaanderen)een actueel beeld van deze vakantiegangers. Dankzij deze studie krijgen we meer inzicht in hun profiel, vakantiegedrag, tevredenheid, bestedingen en motivatie om op vakantie naar de Kust te komen.

Rapport vakantieganger Commercieel logies Kust 2016:
PDFrapport_vakantieganger_kust_2016.pdf

Powerpoint Vakantieganger Commercieel Logies Kust 2016 - Algemene resultaten:
PDFvakantieganger_kust_2016_algemene_resultaten.pdf

Powerpoint Vakantieganger Commercieel Logies Kust 2016 - Resultaten naar markt:
PDFvakantieganger_kust_2016_resultaten_markten.pdf

Powerpoint Vakantieganger Commercieel Logies Kust 2016 - Resultaten naar logies:
PDFvakantieganger_kust_2016_resultaten_logies.pdf
Meer info:
olivier.verhaeghe@westtoer.be

 

Impact tweede verblijvers voor het Kusttoerisme, 2015

 

Voor de eerste keer presenteert het provinciebedrijf Westtoer een studie over de tweede verblijvers aan de Kust. Deze toeristen staan in voor 46% van alle overnachtingen. Het zijn trouwe en actieve bezoekers die het hele jaar door naar zee komen. Met ruim één miljard euro bestedingen per jaar zijn ze de grootste economische groep voor het kusttoerisme.

Presentatie resultaten onderzoek tweede verblijvers, 2015
PDFpr_onderzoek_tweede_verblijvers.pdf

Rapport onderzoek tweede verblijvers, 2015
PDFonderzoek_tweede_verblijvers_kust.pdf
 

Onderzoek Meeting aan Zee, 2013-2014

Het Kenniscentrum binnen Westtoer organiseerde in 2013–2014 een onderzoek met als doel het belang van de meetingindustrie aan de Kust in kaart te brengen. 
Dit onderzoek bevat naast een volledige aanbodinventarisatie, ook een online bevraging bij meeting- en congresplanners die een activiteit aan de kust georganiseerd hebben en een bevraging bij deelnemers aan meetingactiviteiten. Daarbij maakte men kans op het winnen van een prijs.

Een onschuldige hand bepaalde de winnaars!
PDFta-maz-winnaars.pdf

Om de positie van de kust op de meetingmarkt beter te kennen vonden er ook diepte-interviews plaats bij belangrijke actoren op de meetingmarkt.
Daarnaast werd een monitor ontwikkeld met automatische feedback naar de deelnemende aanbieders. Deze monitor volgt de vraag naar meetingactiviteiten aan de kust continu op.

Het onderzoek werd medegefinancierd met steun van de Vlaamse overheid - Toerisme Vlaanderen in het kader van het Impulsprogramma Kust.

De eerste resultaten van het onderzoek werden begin 2015 gepresenteerd aan de sector:
Resultaten onderzoek Meeting aan zee
PDFresultaten-onderzoek-maz.pdf

Ondertussen is ook het eindrapport af:
Rapport onderzoek Meeting aan zee
PDFrapport-onderzoek-maz.pdf

Een kort overzicht van het rapport met enkel kerncijfers
Bekijk de infografiek onderzoek Meeting aan zee

Onderzoek gebruikers van kustjachthavens, 2013

In samenwerking met Maritieme Dienstverlening Kust en in het kader van Seaconomics, een Europees project, heeft Westtoer in 2013 onderzoek gevoerd naar het gebruik en het economisch belang van de 4 kustjachthavens.
Aan de hand van een module voor het bijhouden van passantengegevens en het zowel face-to-face als online bevragen van clubleden en passanten heeft Westtoer een beter beeld gekregen van de economisch-toeristische functie die de jachthavens vervullen binnen het kusttoerisme.

Onderzoek gebruikers van kustjachthavens 2013
PDFonderzoek-jachthavens-2013.pdfVoor bijkomende informatie:
Kenniscentrum Westtoer
Matty Vincke
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 36

Vakantieganger in commercieel logies aan de Kust 2011

Binnen het IPK-project ‘Vakantieganger in commercieel logies aan de Kust’ heeft Westtoer – met steun van de Vlaamse regering – 3066 vakantiegangers face-to-face bevraagd. Het onderzoek heeft als doel relevante informatie te verzamelen rond het profiel van de vakantiegangers, het vakantiegedrag, de motivatie om op vakantie naar de Kust te komen, het informatiegedrag, het reserveringsproces, de tevredenheid en de bestedingen en omzet die hieruit voorkomt.

Powerpoint Vakantieganger Commercieel Logies Kust 2011
PDFpresentatie-vakantieganger-2011.pdf

Het globale rapport
PDFvakantieganger-globaalrapport-kust-2011.pdf

Het rapport ‘Vakantieganger op hotel aan de Vlaamse Kust’
PDFrapport-vakantieganger-kust-hotels.pdf
Het rapport ‘Vakantieganger op camping aan de Vlaamse Kust’
PDFrapport-vakantieganger-kust-camping.pdf
Het rapport ‘Vakantieganger in vakantiecentra aan de Vlaamse Kust’
PDFrapport-vakantieganger-kust-vakantiecentra.pdf
Het rapport ‘Vakantieganger in gehuurde vakantiewoningen aan de Vlaamse Kust' 
PDFrapport-vakantieganger-kust-vakantiewoning.pdf

Voor bijkomende informatie: 
Kenniscentrum Westtoer
Darline Vandaele en Koen De Four 
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 38

Monitor kustverhuur

In het kader van het KAP III-project KITS ontwikkelde Westtoer een geautomatiseerd vraagregistratiesysteem voor de verhuringen van vakantiewoningen via toeristische verhuurkantoren aan de kust. De bedoeling van dit systeem is om op een snelle en regelmatige basis de trends in de vraag van deze sector in kaart te brengen. Op deze manier kunnen de private actoren binnen de sector hun resultaten toetsen aan de markt en kunnen ook de lokale en bovenlokale besturen de vinger aan de pols van deze sector houden.

Voor bijkomende informatie:
Kenniscentrum Westtoer
Matty Vincke
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 36

Motivationeel onderzoek bij huurders van vakantiewoningen aan de Kust (Onderzoek uitgevoerd binnen SusTRIP)

Binnen het Europees Interreg IVa Twee Zeeënproject SusTRIP bevroeg Westtoer 500 huurders van vakantiewoningen aan de Kust via een face-to-face enquêtering (periode juni tot en met september 2010). De doelstelling van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het standpunt van de consument die kiest voor de huur van een vakantiewoning, al dan niet via bemiddeling van een vergund Toeristisch Verhuurkantoor.

Voor bijkomende informatie:
Kenniscentrum Westtoer
Matty Vincke
Koning Albert-I laan 120
8200 Sint-Michiels
Tel.: +32 (0)50 30 55 36

Onderzoek dagtoerisme aan de Kust - Een stabiele pijler van het kusttoerisme, 2009

Op 2 juli 2010 vond de persconferentie ‘Dagtoerisme aan de Kust - een stabiele pijler van het kusttoerisme’ plaats.
PDFpr_kust_dagtoerisme_2009.pdf

De resultaten over 'Dagtoerisme naar de Kust' kwamen tot stand met de steun van Vlaanderen via het Kustactieplan III in het KiTS-project (Kustindicatoren Toeristisch Statistisch) en met de steun van Europa via het Interreg IVa '2 Mers Seas Zeeën' programma in het SusTRIP-project (Sustainable Toursim Research Intelligence Partnership).

Voor bijkomende informatie: 
Kenniscentrum Westtoer 
Darline Vandaele en Olivier Verhaeghe
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 38

Onderzoek bij gebruikers van vaste standplaatsen op kustcampings, 2008

In het kader van het KAP III project KiTS (Kustindicatoren Toeristisch-Statistisch) heeft Westtoer in de zomer 2008 een onderzoek uitgevoerd naar het belang van de vaste standplaatsen op campings aan de Kust. Bij de gebruikers van vaste standplaatsen op campings peilden we naar hun profiel, het gebruik van de vaste standplaats en de bestedingen. In dit onderzoek ontdekken we ook verschillen naar type gebruiker: stacaravan, toercaravan of bungalow, chalet.

Gebruik vaste standplaatsen op kustcampings
PDFvaste-standplaatsen-kustcampings-2008.pdf

Voor bijkomende informatie:
Kenniscentrum Westtoer
Matty Vincke
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 36

Welkom in de duinen!

Reflecties en aanbevelingen omtrent natuur en recreatie aan de Vlaamse Kust.
Dit is de titel van de studie die Westtoer in 2008 afrondde omtrent natuur en recreatie aan de Vlaamse Kust. Het rapport gaat samen met een uitgebreide inventaris van de recreatieve voorzieningen in de duinen en geeft reflecties en aanbevelingen over de duinen als ‘recreatief product’. De studie werd officieel voorgesteld op 2 juli 2008 in het Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal in De Panne. Ze kadert in het Kustactieplanproject ‘Recreatief medegebruik van de Vlaamse Kustduinen’, dat in 2008 succesvol werd afgerond en ook de opmaak omvatte van inrichtingsplannen voor enkele zeewerende kustduinen. Hiervoor werd samengewerkt met de afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.
Wilt u de volledige studie raadplegen, dan kan u dit hier nalezen:

Welkom in de duinen - Studie
PDFwelkom-in-de-duinen-studie.pdf
Welkom in de duinen - Bijlagen
PDFwelkom-in-de-duinen-bijlagen.pdf

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF