Kenniscentrum

Onderzoeken

Vakantieganger in commercieel logies aan de Kust 2016
Monitor dagtoerisme naar de Kust, 1997-2016

Impact tweede verblijvers voor het Kusttoerisme, 2015
Onderzoek Meeting aan Zee, 2013-2014
Onderzoek gebruikers kustjachthavens, 2013
Vakantieganger in commercieel logies aan de Kust 2011
Monitor Kustverhuur
Motivationeel onderzoek bij huurders van vakantiewoningen aan de Kust
Onderzoek dagtoerisme Kust - Een stabiele pijler van het kusttoerisme, 2009
Onderzoek bij gebruikers vaste standplaatsen op kustcampings, 2008
Welkom in de duinen, 2008
Evaluatie van de regiopocket Kustschatten, 2005
Publieksonderzoek naar de impact van het evenement 'De Kust Beweegt', 2004
Publieksonderzoek dagtoeristen naar de Kust, 2003
Publieksonderzoek gebruikers kampeerauto's aan de Kust en in Brugge, 2002
Bestedingsonderzoek cruisepassagiers in Zeebrugge en Oostende, 2002
Bestedingsonderzoek dagtoeristen met seniorenbiljet per trein Kust, 2001

Vakantieganger in commercieel logies aan de Kust 2016

De Kust ontvangt jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen vakantiegangers in commercieel logies. Via een uitgebreide bevraging schetst Westtoer een actueel beeld van deze vakantiegangers. Dankzij deze studie krijgen we meer inzicht in hun profiel, vakantiegedrag, tevredenheid, bestedingen en motivatie om op vakantie naar de Kust te komen.
Powerpoint Vakantieganger Commercieel Logies Kust 2016 - Algemene resultaten:
PDFvakantieganger_kust_2016_algemene_resultaten.pdf

Powerpoint Vakantieganger Commercieel Logies Kust 2016 - Resultaten naar markt:
PDFvakantieganger_kust_2016_resultaten_markten.pdf
Meer info:
olivier.verhaeghe@westtoer.be

Monitor Dagtoerisme naar de Kust, 1997-2016

Westtoer volgt de evolutie van het dagtoerisme naar de Kust op de voet via een zelf ontwikkeld meetsysteem en dit zowel van dagtoeristen met de wagen als met de trein. Sinds 1997 kan de evolutie worden weergegeven niet enkel op jaarniveau voor de Kust, maar ook naar seizoen en piekdagen.

Presentatie Monitor Dagtoerisme Kust 1997-2016
PDFdagtoerisme_kust_2016_evolutie.pdf

Voor bijkomende informatie:
Kenniscentrum Westtoer
Olivier Verhaeghe 
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 73

Impact tweede verblijvers voor het Kusttoerisme, 2015

Voor de eerste keer presenteert het provinciebedrijf Westtoer een studie over de tweede verblijvers aan de Kust. Deze toeristen staan in voor 46% van alle overnachtingen. Het zijn trouwe en actieve bezoekers die het hele jaar door naar zee komen. Met ruim één miljard euro bestedingen per jaar zijn ze de grootste economische groep voor het kusttoerisme.

Presentatie resultaten onderzoek tweede verblijvers, 2015
PDFpr_onderzoek_tweede_verblijvers.pdf

Rapport onderzoek tweede verblijvers, 2015
PDFonderzoek_tweede_verblijvers_kust.pdf
 

Onderzoek Meeting aan Zee, 2013-2014

Het Kenniscentrum binnen Westtoer organiseerde in 2013–2014 een onderzoek met als doel het belang van de meetingindustrie aan de Kust in kaart te brengen. 
Betrouwbare informatie over de meetingindustrie aan de kust is onmisbaar om dit type van toerisme beter in de markt te zetten. 
Dit onderzoek bevat naast een volledige aanbodinventarisatie, ook een online bevraging bij meeting- en congresplanners die een activiteit aan de kust georganiseerd hebben en een bevraging bij deelnemers aan meetingactiviteiten. Daarbij maakte men kans op het winnen van een prijs.

Een onschuldige hand bepaalde de winnaars!
PDFta-maz-winnaars.pdf

Om de positie van de kust op de meetingmarkt beter te kennen vonden er ook diepte-interviews plaats bij belangrijke actoren op de meetingmarkt.
Daarnaast werd een monitor ontwikkeld met automatische feedback naar de deelnemende aanbieders. Deze monitor volgt de vraag naar meetingactiviteiten aan de kust continu op.

Het onderzoek werd medegefinancierd met steun van de Vlaamse overheid - Toerisme Vlaanderen in het kader van het Impulsprogramma Kust.

De eerste resultaten van het onderzoek werden begin 2015 gepresenteerd aan de sector:
Resultaten onderzoek Meeting aan zee
PDFresultaten-onderzoek-maz.pdf

Ondertussen is ook het eindrapport af:
Rapport onderzoek Meeting aan zee
PDFrapport-onderzoek-maz.pdf

Een kort overzicht van het rapport met enkel kerncijfers
Bekijk de infografiek onderzoek Meeting aan zee

Onderzoek gebruikers van kustjachthavens, 2013

In samenwerking met Maritieme Dienstverlening Kust en in het kader van Seaconomics, een Europees project, heeft Westtoer in 2013 onderzoek gevoerd naar het gebruik en het economisch belang van de 4 kustjachthavens.
Aan de hand van een module voor het bijhouden van passantengegevens en het zowel face-to-face als online bevragen van clubleden en passanten heeft Westtoer een beter beeld gekregen van de economisch-toeristische functie die de jachthavens vervullen binnen het kusttoerisme.

Onderzoek gebruikers van kustjachthavens 2013
PDFonderzoek-jachthavens-2013.pdfVoor bijkomende informatie:
Kenniscentrum Westtoer
Matty Vincke
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 36

Vakantieganger in commercieel logies aan de Kust 2011

Binnen het IPK-project ‘Vakantieganger in commercieel logies aan de Kust’ heeft Westtoer – met steun van de Vlaamse regering – 3066 vakantiegangers face-to-face bevraagd. Het onderzoek heeft als doel relevante informatie te verzamelen rond het profiel van de vakantiegangers, het vakantiegedrag, de motivatie om op vakantie naar de Kust te komen, het informatiegedrag, het reserveringsproces, de tevredenheid en de bestedingen en omzet die hieruit voorkomt.

Powerpoint Vakantieganger Commercieel Logies Kust 2011
PDFpresentatie-vakantieganger-2011.pdf

Het globale rapport
PDFvakantieganger-globaalrapport-kust-2011.pdf

Het rapport ‘Vakantieganger op hotel aan de Vlaamse Kust’
PDFrapport-vakantieganger-kust-hotels.pdf
Het rapport ‘Vakantieganger op camping aan de Vlaamse Kust’
PDFrapport-vakantieganger-kust-camping.pdf
Het rapport ‘Vakantieganger in vakantiecentra aan de Vlaamse Kust’
PDFrapport-vakantieganger-kust-vakantiecentra.pdf
Het rapport ‘Vakantieganger in gehuurde vakantiewoningen aan de Vlaamse Kust' 
PDFrapport-vakantieganger-kust-vakantiewoning.pdf

Voor bijkomende informatie: 
Kenniscentrum Westtoer
Darline Vandaele en Koen De Four 
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 38

Monitor kustverhuur

In het kader van het KAP III-project KITS ontwikkelde Westtoer een geautomatiseerd vraagregistratiesysteem voor de verhuringen van vakantiewoningen via toeristische verhuurkantoren aan de kust. De bedoeling van dit systeem is om op een snelle en regelmatige basis de trends in de vraag van deze sector in kaart te brengen. Op deze manier kunnen de private actoren binnen de sector hun resultaten toetsen aan de markt en kunnen ook de lokale en bovenlokale besturen de vinger aan de pols van deze sector houden.

Voor bijkomende informatie:
Kenniscentrum Westtoer
Matty Vincke
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 36

Motivationeel onderzoek bij huurders van vakantiewoningen aan de Kust (Onderzoek uitgevoerd binnen SusTRIP)

Binnen het Europees Interreg IVa Twee Zeeënproject SusTRIP bevroeg Westtoer 500 huurders van vakantiewoningen aan de Kust via een face-to-face enquêtering (periode juni tot en met september 2010). De doelstelling van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het standpunt van de consument die kiest voor de huur van een vakantiewoning, al dan niet via bemiddeling van een vergund Toeristisch Verhuurkantoor.

Voor bijkomende informatie:
Kenniscentrum Westtoer
Matty Vincke
Koning Albert-I laan 120
8200 Sint-Michiels
Tel.: +32 (0)50 30 55 36

Onderzoek dagtoerisme aan de Kust - Een stabiele pijler van het kusttoerisme, 2009

Op 2 juli 2010 vond de persconferentie ‘Dagtoerisme aan de Kust - een stabiele pijler van het kusttoerisme’ plaats.
PDFpr_kust_dagtoerisme_2009.pdf

De resultaten over 'Dagtoerisme naar de Kust' kwamen tot stand met de steun van Vlaanderen via het Kustactieplan III in het KiTS-project (Kustindicatoren Toeristisch Statistisch) en met de steun van Europa via het Interreg IVa '2 Mers Seas Zeeën' programma in het SusTRIP-project (Sustainable Toursim Research Intelligence Partnership).

Voor bijkomende informatie: 
Kenniscentrum Westtoer 
Darline Vandaele en Olivier Verhaeghe
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 38

Onderzoek bij gebruikers van vaste standplaatsen op kustcampings, 2008

In het kader van het KAP III project KiTS (Kustindicatoren Toeristisch-Statistisch) heeft Westtoer in de zomer 2008 een onderzoek uitgevoerd naar het belang van de vaste standplaatsen op campings aan de Kust. Bij de gebruikers van vaste standplaatsen op campings peilden we naar hun profiel, het gebruik van de vaste standplaats en de bestedingen. In dit onderzoek ontdekken we ook verschillen naar type gebruiker: stacaravan, toercaravan of bungalow, chalet.

Gebruik vaste standplaatsen op kustcampings
PDFvaste-standplaatsen-kustcampings-2008.pdf

Voor bijkomende informatie:
Kenniscentrum Westtoer
Matty Vincke
Koning Albert-I laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel.: +32 (0)50 30 55 36

Welkom in de duinen!

Reflecties en aanbevelingen omtrent natuur en recreatie aan de Vlaamse Kust.
Dit is de titel van de studie die Westtoer in 2008 afrondde omtrent natuur en recreatie aan de Vlaamse Kust. Het rapport gaat samen met een uitgebreide inventaris van de recreatieve voorzieningen in de duinen en geeft reflecties en aanbevelingen over de duinen als ‘recreatief product’. De studie werd officieel voorgesteld op 2 juli 2008 in het Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal in De Panne. Ze kadert in het Kustactieplanproject ‘Recreatief medegebruik van de Vlaamse Kustduinen’, dat in 2008 succesvol werd afgerond en ook de opmaak omvatte van inrichtingsplannen voor enkele zeewerende kustduinen. Hiervoor werd samengewerkt met de afdeling Kust van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.
Wilt u de volledige studie raadplegen, dan kan u dit hier nalezen:

Welkom in de duinen - Studie
PDFwelkom-in-de-duinen-studie.pdf
Welkom in de duinen - Bijlagen
PDFwelkom-in-de-duinen-bijlagen.pdf

 

Evaluatie van de regiopocket Kustschatten, 2005

Begin 2005 voerde Westtoer een onderzoek uit bij consumenten die in de lente van 2004 de regiopocket Kustschatten hadden aangevraagd via een brochure-finder-actie. Bedoeling was inzicht te verkrijgen in het specifieke gebruik van de brochure, alsook in het uiteindelijke effect ervan op het bezoekgedrag.
In totaal hebben bijna 1 000 consumenten het enquêteformulier teruggestuurd. 92% van hen kon zich herinneren de brochure ook effectief te hebben ontvangen, 8% kon zich dit niet herinneren.
De voornaamse conclusies uit het onderzoek waren de volgende:

Niet minder dan 78% van de mensen die de regiopocket hadden ontvangen, hadden deze brochure - bijna een jaar na datum - nog steeds in huis. Nog eens 16% had dezelfde brochure doorgegeven aan anderen en slechts 6% had de brochure weggegooid.
Meer dan 95% van de mensen die de regiopocket hadden ontvangen, is in de loop van 2004 ook effectief naar de Kust geweest. Bijna een kwart van hen maakte een daguitstap naar de Kust, meer dan een derde boekte een verblijf met overnachting en eveneens meer dan een derde trok zowel voor meerdere dagen als op daguitstap naar de Kust.
De regiopocket wordt door dagtoeristen méér vooraf en minder ter plaatse geraadpleegd. Verblijfstoeristen daarentegen raadplegen de pocket niet alleen vooraf, maar vooral ook ter plaatse.
Na de informatie over bezienswaardigheden en attracties is het vooral de info omtrent evenementen en omtrent natuurdomeinen, tuinen en parken die het meest frequent wordt geraadpleegd.
De regiopocket heeft 3 consumenten op 10 ertoe aangezet om in 2004 vaker naar de Kust te gaan dan aanvankelijk gepland (4 op 10 dagtoeristen en 2 op 10 verblijfstoeristen). Naast attracties, musea of bezienswaardigheden zijn het opnieuw de evenementen die tot dit frequenter bezoek hebben aangezet.
Van de respondenten in dit onderzoek antwoordde ruim 80% over een "vaste badplaats" te beschikken (m.a.w. de badplaats waar men steeds opnieuw naar terugkeert). De regiopocket echter heeft niet minder dan 71% van de respondenten ertoe aangezet om ook eens een andere badplaats te bezoeken dan die waarmee men vertrouwd was.
Twee derde van de respondenten zei dankzij de brochure nieuwe dingen te hebben ontdekt aan de Kust. Na de bezienswaardigheden, attracties en musea zijn het vooral de fiets- en/of wandelroutes en opnieuw de evenementen die hier het vaakst werden genoemd.

Publieksonderzoek naar de impact van het evenement "De Kust Beweegt", 2004

Tijdens het weekend van 2 en 3 oktober 2004 werd aan de Vlaamse Kust voor de eerste keer het evenement "De Kust Beweegt" georganiseerd. Op zaterdag kon men deelnemen aan de Kust Marathon tussen De Panne en Oostende (ook een halve marathon en een aflossingsmarathon behoorden tot de mogelijkheden). Op zondag werd een Fiets- en Wandeldag georganiseerd met tal van georganiseerde circuits voor wandelaars, recreatieve fietsers, wielertoeristen en mountainbikers.
Aan Westtoer werd gevraagd om aan de hand van een bevraging van deelnemers en toeschouwers een evaluatie op te maken van dit evenement. Concreet werd onder meer gepeild in hoeverre men er met dit evenement in is geslaagd om de Kustfietsroute bij een breder publiek bekend te maken. Ook de algemene tevredenheid over het evenement werd in kaart gebracht. Tenslotte werd ook een ruwe inschatting gemaakt van de totale bestedingen die naar aanleiding van dit evenement aan de Kust werden gerealiseerd.
De voornaamste conclusies uit het onderzoek waren de volgende:

De Kust Marathon trok meer dan 4 800 deelnemers, de Fiets- en Wandeldag meer dan 5 600 deelnemers. Samen betekent dit bijna 10 500 deelnemers en ca. 30 000 toeschouwers op één weekend buiten het toeristisch seizoen.
62% van de toeschouwers van de Kust Marathon volgde een loper of atleet (als supporter of coach); 38% was "neutraal" toeschouwer.
Het evenement werd door zowel deelnemers als toeschouwers globaal gezien als vrij positief beoordeeld. De scores van de deelnemers aan de Kust Marathon lagen wel iets lager dan de scores van de toeschouwers en die van de deelnemers aan de Fiets- en Wandeldag.
Ruim een kwart van de deelnemers aan "De Kust Beweegt" is door dit evenement voor het eerst op de hoogte geraakt van het product Kustfietsroute.
70% van de deelnemers aan de Kust Marathon zegt door dit evenement méér aangezet te worden tot een bezoek aan de Kust buiten het zomerseizoen. Bij de toeschouwers en de deelnemers aan de Fiets- en Wandeldag bedraagt dit ongeveer 60%.
De Kust heeft traditioneel een publiek dat erg trouw is aan de eigen, vertrouwde badplaats. Bijna 1 op 5 toeschouwers echter is specifiek naar aanleiding van de Kust Marathon in badplaatsen of op locaties geweest die men voordien minder goed kende.
De totale bestedingen die naar aanleiding van dit evenement extra aan de Kust werden gegenereerd, worden op ca. 1,6 miljoen euro geraamd (voornamelijk gerealiseerd op één weekend).

Publieksonderzoek bij dagtoeristen naar de Kust, 2003

Vanaf de paasvakantie tot en met eind oktober 2003 voerde Westtoer in eigen beheer een grootschalig bestedingsonderzoek uit bij de dagtoeristen aan de Kust. Zowel bij dagtoeristen met de wagen als bij die met de trein peilde men uitgebreid naar wat men tijdens de daguitstap heeft uitgegeven. Op die manier kan de economische betekenis van het dagtoerisme aan de Kust accurater worden ingeschat.
Het onderzoek bij dagtoeristen vond plaats in alle Vlaamse badplaatsen. Naast de bestedingen werd ook gepeild naar het profiel van de dagtoerist, de verblijfsduur in de specifieke badplaats en de activiteiten. Het eindresultaat van het onderzoek zal betrekking hebben op het geheel van de Kust. Aan de tien kustgemeenten werd ook de mogelijkheid geboden om bij Westtoer een detailrapport te bestellen waarin de individuele resultaten van de eigen gemeente vergeleken kan worden met die van het geheel van de Kust.
Voornaamste conclusies uit het onderzoek:

71% van de dagtoeristen aan de Kust zijn Vlamingen, 17% Franstalige Belgen, 10% Fransen en 2% Nederlanders;
De gemiddelde verplaatsingstijd naar de Kust ligt op 86 minuten;
De gemiddelde duurtijd van de daguitstap aan de Kust zelf ligt op 7 uren (opgepast dit was wel gedurende de warme zomer van 2003):
De top 5 activiteiten van de dagtoeristen aan de Kust zijn:

wandelen of rondkuieren op de dijk
bezoek aan terras/tea-room/café
restaurantbezoek
(window)shopping
activiteiten op het strand

De gemiddelde besteding van een dagtoerist naar de Kust bedraagt 34,80 euro per persoon.

Publieksonderzoek bij gebruikers van kampeerauto's aan de Kust en in Brugge, 2002

Westtoer organiseerde van 15 juli tot en met 15 augustus 2002 een onderzoek bij de gebruikers van kampeerauto's die parkeerden of overnachtten op de al dan niet daartoe bestemde parkeerplaatsen langs de Vlaamse Kust en in Brugge (de reeds bestaande kampeerautoplaatsen op kampeerterreinen werden buiten beschouwing gelaten).
Het onderzoek was tweeledig:

Via tellingen werd een inschatting gemaakt van het totaal aantal kampeerauto's op de parkeerplaatsen langs de Kust, zowel op een gewone dag in het seizoen als op een topdag.
Via een bevraging van de kampeerautogebruikers werd gepeild naar het profiel van deze mensen, naar hun motivatie voor de keuze van de parkeerplaats en naar hun intentie om in de toekomst al dan niet van aangepaste standplaatsen voor kampeerauto's op kampeerterreinen gebruik te zullen gaan maken.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:

Op een gewone dag in het seizoen werden op de parkeerplaatsen langs de Kust gemiddeld 115 kampeerauto's waargenomen; op een topdag bedroeg dit gemiddeld 364 kampeerauto's. Bovendien bleek op topdagen twee op drie kampeerauto's minstens 2 of 3 nachten op dezelfde parkeerplaats te blijven staan, op een gewone dag was dit bijna 60% (oneigenlijk gebruik van de parkeerplaats).
Twee derde van de kampeerautogebruikers overweegt het gebruik van aangepaste standplaatsen op kampeerterreinen "wellicht niet" of "helemaal niet".
Als redenen hiervoor worden opgegeven: het te verwachten verlies van het 'vrijheidsgevoel' (43% van de respondenten), de te hoge kostprijs van de standplaatsen op kampeerterreinen (34%) en het feit dat men met de kampeerauto zélf over voldoende autonomie beschikt (23%).
Indien men dergelijke aangepaste standplaatsen tóch zou overwegen, werd daar meestal de voorwaarde van een goedkoper tarief voor kampeerauto's aan gekoppeld (35%), samen met de aanwezigheid van functionele faciliteiten (douches, wasplaatsen, elektriciteit, etc) op het kampeerterrein (27%) en de aanwezigheid van een lozingspunt voor afvalwater (20%).
De vaakst genoemde redenen voor de keuze van een parkeerplaats zijn de specifieke ligging ervan (vlakbij de zee of het centrum van de badplaats), het feit dat parkeren daar is toegelaten en het feit dat het er rustig is.
Wat het profiel van de kampeerautogebruiker aan de Kust betreft blijkt dat het voor twee derde om Belgen gaat, dat bijna twee derde als koppel of gezin zonder kinderen onderweg is en dat het hoofdzakelijk om een publiek van middelbare leeftijd gaat, dat over veel tijd blijkt te beschikken (meer dan 40% van de respondenten is gepensioneerd). Opmerkelijk is bovendien het hoge aandeel aan arbeiders (meer dan 42%). Rondtrekken met de kampeerauto blijkt - althans aan de Kust - geen 'elitaire' bezigheid.
De kampeerautogebruikers aan de Kust signaleerden een manifest gebrek aan eenduidigheid met betrekking tot het gevoerde beleid ten aanzien van kampeerauto's (een beleid dat bovendien verschilt van kustgemeente tot kustgemeente).
De doorsnee kampeerautogebruiker die géén gebruik maakt van de aangepaste standplaatsen op kampeerterreinen, blijkt weldegelijk bereid om ook op de parkeerplaatsen een beperkt bedrag te betalen indien er aangepaste voorzieningen zouden worden gerealiseerd.

Bestedingsonderzoek bij cruisepassagiers in Zeebrugge en Oostende, 2002

Tussen 28 april en 11 juni 2002 werden 217 enquêtes afgenomen bij cruisepassagiers in Oostende en Zeebrugge. In Zeebrugge werd op de kade aan het schip geënquêteerd. In Oostende gebeurde dit in de terminal, die direct aan de kade gelegen is.
Voornaamste conclusies uit het onderzoek:

De cruisepassagiers die aanleggen in Oostende besteden gemiddeld 18,56 euro per persoon aan land. De cruisepassagiers die aanleggen in Zeebrugge besteden opmerkelijk meer aan land, nl. 40,37 euro per persoon.
In Oostende nemen 67% van de ondervraagden deel aan een georganiseerde excursie naar Brugge. De anderen vulden hun dag zelf in, waarvan twee derden dit deden in Oostende. In Zeebrugge nam 40% deel aan een georganiseerde excursie. Twee derden van diegenen die niet aan een georganiseerde excursie deelnam gingen op eigen houtje naar Brugge en in veel mindere mate naar Blankenberge.

Bestedingsonderzoek bij dagtoeristen die met een seniorenbiljet per trein naar de Kust reizen, 2001

Westtoer onderzocht voor de Kust de economische impact (extra bestedingen) van het seniorenbiljet van de NMBS, in het bijzonder de dagreizen met de trein naar de Kust (van juni tot september 2001). 920 senioren die van dit biljet gebruik maakten bij hun daguitstap naar de Kust, werden door Westtoer geënquêteerd.
Voornaamste conclusies van het onderzoek:

Twee derden van de ondervraagde 65-plussers denkt in de toekomst zeker nog van het seniorenbiljet naar de Kust gebruik te zullen maken;
Bijna de helft van de ondervraagden zou de huidige dagtrip niet hebben ondernomen indien zij niet van het biljet hadden kunnen genieten;
De senioren die bijkomend naar de Kust komen met een voordelig NMBS-seniorenbiljet zijn voornamelijk uit Vlaanderen afkomstig, reizen in de meeste gevallen met twee personen en zijn meestal tussen 65 en 74 jaar;
Gemiddeld werd 22,00 euro per persoon per dagtrip uitgegeven (excl. het treinbiljet). De uitgaven gebeuren in eerste instantie vooral in restaurant en café en in tweede instantie bij de shopping;
Extrapolatie van de gegevens toont aan dat het invoeren van het voordelige seniorenbiljet naar de Kust, gedurende de periode 18 juni tot en met 14 september 2001, een bijkomende omzet van +- 2,6 miljoen euro voor de Kust genereerde.