Kenniscentrum

Kust

Het KiTS-project 2007-2013 (Kust Indicatoren Toeristisch Statistisch) gaf aanleiding tot het systematisch verzamelen van specifieke kennis over de ontwikkelingen in het kusttoerisme.

Het gaat om heel wat gegevens die enerzijds door het Kenniscentrum Westtoer zelf worden verzameld, anderzijds door externe organisaties beschikbaar worden gesteld.

Deze worden in het Kenniscentrum Kusttoerisme opgedeeld in Cijfers en Onderzoeken.

Bekijk hier het strategisch beleidsplan van De Kust:
PDFstrategische-beleidsplan-kust-2015-2020.pdf