Juridische structuur Westtoer

1. Raad van Bestuur

Foto rvb westtoer

De Raad van Bestuur van Westtoer is samengesteld uit ten hoogste 14 leden. Ze worden aangewezen door de Provincieraad.

 • 8 bestuurders zijn provincieraadsleden.
 • Ten hoogste 6 bestuurders zijn vertegenwoordigers buiten de provincieraad:
  • Maximaal 4 leden vertegenwoordigen de West-Vlaamse gemeentebesturen; daartoe definieerde de provincieraad 4 toeristische gebieden (de Kust, de Westhoek, Brugge en het Brugse Ommeland en de Leiestreek).
  • Maximaal 2 leden vertegenwoordigen de privaatrechtelijke actoren in het domein van toerisme en recreatie.
    
Sabien Lahaye-Battheu Voorzitter Gedeputeerde
Tom Willems Ondervoorzitter Provincieraadslid
Vertegenwoordiger Brugge en Ommelandgemeenten
Claude Croes Secretaris Provincieraadslid
Hilde Decleer Lid Provincieraadslid
Patrick De Klerck Lid Provincieraadslid
Simon Bekaert Lid Provincieraadslid
Arnold Bruynooghe Lid Provincieraadslid
Herman Lodewyckx Lid Provincieraadslid
Jan Van Meirhaeghe Lid Provincieraadslid
Ingrid Vandepitte Lid Vertegenwoordiger Westhoekgemeenten
Stephanie Demeyer Lid Vertegenwoordiger Leiestreekgemeenten
Geert Vanden Broucke Lid Vertegenwoordiger Kustgemeenten
Ilse Vanderhaeghe Waarnemer Waarnemer Provincie West-Vlaanderen
Els Lowyck Waarnemer Waarnemer Toerisme Vlaanderen

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om het doel van het bedrijf te verwezenlijken. De Raad van Bestuur oefent eveneens controle uit op het dagelijks bestuur van het Directiecomité van het bedrijf.

2. Directiecomité

Directie Westtoer

Het Directiecomité is samengesteld uit een algemeen directeur en 3 directeurs aangesteld door de Raad van Bestuur.

De huidige samenstelling van het Directiecomité van Westtoer ziet er als volgt uit:

 • Stefaan Gheysen     Algemeen Directeur
 • Luc Abbeloos           Directeur Marketing
 • Tim Vanholle            Directeur Administratie en Financiën
 • Lien Phlypo              Directeur Recreatie

Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging m.b.t. dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

3. Beleidsoverleg

De Raad van Bestuur bepaalt het aantal, de samenstelling en de bevoegdheid van deze regionale overlegplatforms. Ze hebben een adviserende bevoegdheid naar de Raad van Bestuur toe voor de beleidsmateries die van belang zijn voor de regio. Het Beleidsoverleg Openluchtrecreatie wordt samengesteld door de Provincieraad en heeft een adviserende bevoegdheid naar de Raad van Bestuur toe voor de beleidsmateries die van belang zijn voor de openluchtrecreatie.

De huidige beleidsoverleggroepen zijn als volgt samengesteld:

Beleidsoverleg Kust Carine De Jonghe Schepen Middelkerke
Beleidsoverleg Brugge en Ommeland Hilde Decleer Schepen Brugge
Beleidsoverleg Westhoek Jurgen Vanlerberghe Schepen Poperinge
Beleidsoverleg Leiestreek Claude Croes Burgemeester Deerlijk
Beleidsoverleg Openluchtrecreatie Sabien Lahaye-Battheu Gedeputeerde

De samenstelling van de beleidsoverleggroepen is als volgt: burgemeesters, schepenen voor toerisme, provincieraad en Westtoer.

De samenstelling van het beleidsoverleg openluchtrecreatie is als volgt: gemeenten, provincieraad, recreatieve sector, Westtoer, provinciale administratie,Toerisme Vlaanderen en diverse regionale en Vlaamse overheden die met recreatie in de brede zin te maken hebben.

 

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF