Juridische structuur Westtoer

1. Raad van Bestuur

Raad van Bestuur Westtoer

De Raad van Bestuur van Westtoer is samengesteld uit ten hoogste 14 leden. Ze worden aangewezen door de Provincieraad.

 • 8 bestuurders zijn provincieraadsleden.
 • Ten hoogste 6 bestuurders zijn vertegenwoordigers buiten de provincieraad:
  • Maximaal 4 leden vertegenwoordigen de West-Vlaamse gemeentebesturen; daartoe definieerde de provincieraad 4 toeristische gebieden (de Kust, de Westhoek, Brugge en het Brugse Ommeland en de Leiestreek).
  • Maximaal 2 leden vertegenwoordigen de privaatrechtelijke actoren in het domein van toerisme en recreatie.
    
Franky De Block Voorzitter Gedeputeerde
Jef Verschoore Ondervoorzitter Provincieraadslid
Charlotte Castelein Secretaris Provincieraadslid
Marleen Rogiers Lid Provincieraadslid
Annie Cool Lid Provincieraadslid
Kristof Pillaert Lid Provincieraadslid
Immanuel De Reuse Lid Provincieraadslid
Herman Lodewyckx Lid Provincieraadslid
Jurgen Vanlerberghe Lid Vertegenwoordiger Westhoekgemeenten
Claude Croes Lid Vertegenwoordiger Leiestreekgemeenten
Hilde Decleer Lid Vertegenwoordiger Brugge en Ommelandgemeenten
Carine De Jonghe Lid Vertegenwoordiger Kustgemeenten
Bart Boelens Lid Vertegenwoordiger private toeristische sector
Els Bonte Lid Vertegenwoordiger recreatieve sector

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om het doel van het bedrijf te verwezenlijken. De Raad van Bestuur oefent eveneens controle uit op het dagelijks bestuur van het Directiecomité van het bedrijf.

2. Directiecomité

directiecomité westtoer

Het Directiecomité is samengesteld uit een algemeen directeur en 2 directeurs aangesteld door de Raad van Bestuur.

De huidige samenstelling van het Directiecomité van Westtoer ziet er als volgt uit:

 • Stefaan Gheysen     Algemeen Directeur
 • Tim Vanholle            Waarnemend Directeur Administratie en Financiën
 • Luc Abbeloos           Directeur Marketing

Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging m.b.t. dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

3. Beleidsoverleg

De Raad van Bestuur bepaalt het aantal, de samenstelling en de bevoegdheid van deze regionale overlegplatforms. Ze hebben een adviserende bevoegdheid naar de Raad van Bestuur toe voor de beleidsmateries die van belang zijn voor de regio. Het Beleidsoverleg Openluchtrecreatie wordt samengesteld door de Provincieraad en heeft een adviserende bevoegdheid naar de Raad van Bestuur toe voor de beleidsmateries die van belang zijn voor de openluchtrecreatie.

De huidige beleidsoverleggroepen zijn als volgt samengesteld:

Beleidsoverleg Kust Carine De Jonghe Schepen Middelkerke
Beleidsoverleg Brugge en Ommeland Hilde Decleer Schepen Brugge
Beleidsoverleg Westhoek Jurgen Vanlerberghe Schepen Poperinge
Beleidsoverleg Leiestreek Claude Croes Burgemeester Deerlijk
Beleidsoverleg Openluchtrecreatie Franky De Block Gedeputeerde

De samenstelling van de beleidsoverleggroepen is als volgt: burgemeesters, schepenen voor toerisme, provincieraad en Westtoer.

De samenstelling van het beleidsoverleg openluchtrecreatie is als volgt: gemeenten, provincieraad, recreatieve sector, Westtoer, provinciale administratie,Toerisme Vlaanderen en diverse regionale en Vlaamse overheden die met recreatie in de brede zin te maken hebben.