Wat doet Westtoer

Projectmanager Financiën

Westtoer apb wenst over te gaan tot de aanwerving van 1 projectmanager Financiën - Afdeling Personeel, Administratie en Financiën voor bepaalde duur met kans op verlenging.

Jobinhoud

Ondersteuning van de directeur bij het uittekenen van het beleid en de strategie m.b.t. financiën en administratie

 • Je ondersteunt de directeur op het vlak van het opstellen van de meerjarenbegroting,  financiële opvolging van Europese projecten, overheidsopdrachten en het algemeen financieel beleid.
 • Je volgt nieuwe evoluties en beleidsontwikkelingen op m.b.t. administratieve processen, overheidsopdrachten, reglementering van Europese projecten.

Voeren van de boekhouding van Westtoer (samen met de Coördinator Financiën), zoals o.m.

 • Je houdt de dagelijkse boekingen bij.
 • Je volgt debiteuren en crediteuren op.
 • Je helpt met het opmaken van de begroting.
 • Je helpt met de afsluitingsverrichtingen.
 • Je zorgt voor de betalingen.
 • Je beheert de vaste activa.

Opvolgen van de financiële dossiers van projecten

 • Je houdt het overzicht van de bestedingen bij, in vergelijking met de begroting.
 • Je maakt de maandelijkse interne afrekeningen op, in het kader van de managementrapportering.
 • Je maakt de financiële dossiers op bij tussentijdse- en eindafrekeningen.

Zelfstandig uitvoeren van bepaalde taken met betrekking tot de interne ICT en algemene administratie

 • Je beheert het ERP pakket en zoekt actief naar optimalisaties.
 • Je beheert een aantal aspecten van de andere databanken van Westtoer (bv. pakket dat de afwezigheden bijhoudt,…).
 • Van een aantal overheidsopdrachten, ben je zelf de leidend ambtenaar.
 • Je bewaakt de administratieve processen van Westtoer.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de verkoopsadministratie en het voorraadbeheer van routes en brochures.

Intern advies verlenen

 • Je controleert bestekken en gunningsverslagen.
 • Je geeft advies aan de andere teams: over overheidsopdrachten, projectenadministratie, het interne ICT-beleid.

Instaan voor netwerkvorming en belangenverdediging

 • Je participeert aan en vertegenwoordigt Westtoer in structuren op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams en/of Europees niveau.
 • Je onderhoudt goede contacten met diverse spelers in het werkveld.

Meehelpen aan de uitbouw van het bedrijf

 • Je participeert actief in de algemene werking.
 • Je ondersteunt bedrijfsoverkoepelende projecten en initiatieven van andere teams op een collegiale manier.
 • Je helpt mee aan een goede coördinatie en afstemming tussen de verschillende teams.
   

We zijn op zoek naar een collega

 • Die nauwkeurig, cijfermatig en analytisch ingesteld is.
 • Die geboeid is door de logische processen van softwareprogramma’s.
   

Competenties

 • Resultaatgerichtheid - Klantgerichtheid - Aanpassingsvermogen
 • Conceptueel denken
 • Analytisch denken
 • Probleemoplossend gedrag
 • Samenwerken
 • Administratieve nauwkeurigheid
 • Mondeling communicatie
   

Diplomavereisten

 • Masterdiploma
   

Klasse

 • A1a-A1b-A2a
   

Ervaring

 • Bij aanwerving: geen
 • Bij bevordering: 18 maanden niveauanciënniteit op niveau B
   

Westtoer heeft je veel te bieden

 • Een uitdagende functie in een boeiende sector.
 • Een leuk team en een aangename werksfeer in een dynamisch bedrijf te Brugge.
 • Een verloning in de graad A1a-A1b-A2a (= min. 3.107,98 € en max. 5.149,15 € bruto per maand).
 • Een contract van bepaalde duur voor 1 jaar, met kans op verlenging.
 • Flexibele uren, ruimte voor opleiding en tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groeps- en overlijdensverzekering, netto-onkostenvergoeding, goed verlofstelsel, …).
   

Examenprogramma

Jury: de jury bestaat uit 2 externe en 3 interne leden.

De procedure zal bestaan uit 3 fasen:

 • Het schriftelijk examen (40 ptn)
  • Het schriftelijk examen is er vooral op gericht om de kennisvereisten af te toetsen, meer bepaald inzake boekhouden en algemene administratie.
  • Minimum 60 % moet behaald worden om toegelaten te worden tot het assessment.
  • Vooropgestelde datum: zaterdag, 1 september 2018
 • Het assessment door een extern selectiebureau (20 ptn)
  • Minimum 60 % moet behaald worden om toegelaten te worden tot het mondeling examen.
  • Het assessment wordt georganiseerd in de week van 10 september 2018.
 • Het mondeling examen (40 ptn)
  • Het examen geeft de kandidaten de tijd om zich voor te stellen en elementen toe te lichten die in het cv of in het schriftelijk examen niet aan bod (kunnen) komen.
  • De juryleden zullen aan de kandidaten vragen stellen m.b.t. hun motivatie en hun visie op de functie. De juryleden zullen vervolgens via de techniek van het gedragsgericht interview peilen naar de aanwezigheid bij de kandidaten van de vereiste competenties.
  • De jury zal tenslotte nagaan of er een “match” is tussen de kandidaten en Westtoer.
  • Minimum 60 % moet behaald worden.
  • Vooropgestelde datum: week van 17 september 2018
    

Afsluiting van de kandidaturen

 • Kandidaturen bestaan uit: een uitgebreid CV en een motivatiebrief.
 • Bij eventuele indiensttreding vragen we ook een kopie op van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maanden.
 • Voor meer info contacteer je Tim Vanholle, Tel.: 050/ 30 55 00.
 • De kandidaturen worden bij voorkeur ingediend via deze link.
 • De kandidaturen worden afgesloten op uiterlijk maandag 27 augustus 2018.
   

Aanstelling en wervingsreserve

 • 1 voltijds contract van 1 jaar.
 • Het Directiecomité van maandag 24 september 2018 zal na de selectieprocedure beslissen over de aanwerving op voordracht van de examenjury.
 • Er kan een werfreserve aangelegd worden voor een periode van maximum 2 jaar.

 

Solliciteren