Zwin Natuur Park

Horizon 2025 - West-Vlaanderen in zicht

De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer investeren in landschapsbeleving in de toeristische regio’s van de provincie.

Het programma Horizon 2025 beoogt de realisatie van een netwerk van landschapsobservatie-punten in de vorm van uitkijktorens en belevingsplatformen, verspreid over de provincie om

  • De attractiviteit van de 4 toeristische regio’s te verhogen.
  • De beleving van de recreatieve routes en netwerken te verhogen.
  • De aantrekkingskracht van stadjes en dorpen te vergroten.

De voorkeur gaat naar het bouwen van nieuwe uitkijktorens en belevingsplatformen, bijvoorbeeld op een natuurlijke heuvel in het landschap of op een kunstmatige hoogte (bijv. een oud stort, …). In tweede instantie komt ook het verbouwen/toegankelijk maken van bestaande torens in aanmerking voor ondersteuning indien de werken een toegevoegde waarde betekenen t.o.v. de huidige toestand.

Projectoproep 2016

De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer lanceerden in de loop van 2016 een oproep voor het aanmelden van projecten voor het programma Horizon 2025. De ultieme aanmeldingsdatum was 31 december 2016. De oproep resulteerde in de aanmelding van 30 projecten, verspreid over de hele provincie. Zowel openbare besturen, verenigingen met rechtspersoonlijkheid als private actoren dienden voorstellen in.

Projectbeoordeling

De aangemelde projecten worden in het voorjaar van 2017 geëvalueerd door een expertenjury die de projecten zal beoordelen op basis van diverse criteria. Die evaluatie zal leiden tot de selectie van een aantal kansrijke projecten.

Samenwerkingsovereenkomsten

Er wordt met de geselecteerde initiatiefnemers een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarin wordt bepaald welke partij de diverse aspecten van de realisatie op zich neemt. De Provincie en Westtoer gaan er vanuit dat de initiatiefnemer bij voorkeur eigenaar, bouwheer, exploitant en beheerder van het observatiepunt is. De Provincie en Westtoer zullen de geselecteerde projecten  financieel, organisatorisch en communicatief ondersteunen.

Meer informatie

Stefaan Gheysen, algemeen directeur, stefaan.gheysen@westtoer.be, Tel.: +32 (0)50/ 30 55 65
Tim Provoost, teammanager recreatie, tim.provoost@westtoer.be, Tel.: +32 (0)50/ 30 55 27