Heropstart logies

Deze pagina wordt regelmatig aangepast. Laatste update donderdag 14 januari 2021

Volgende maatregelen gelden momenteel tot 1 maart 2021:
 • Alle logiesvormen, m.u.v. de vakantieparken, bungalowparken en campings, blijven open.

 • De hotels, B&Bs, vakantiewoningen, camperterreinen en jeugdlogies kunnen dus open blijven. Met uitzondering van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten.
   
 • Vakantieparken, bungalowparken en campings zijn met uitzonderingen van de tweede verblijven: met name vakantieverblijven, bungalows, chalets en kampeervoorzieningen die door hun eigenaars gebruikt worden of door een huishouden dat er zijn “gewoonlijke verblijfplaats” heeft.
   
 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 1 nauw contact (buiten de personen in je huishouden). Een nauw contact is een contact dichter dan 1,5m zonder mondmasker.
 • Samenkomsten buiten: maximum 4 personen, met 1,5m afstand.

 • Cafés, restaurants, pretparken en dierentuinen zijn gesloten

 • Musea mogen open blijven. Andere toeristische attracties, zoals belevings- en bezoekerscentra, erfgoedsites… zijn verplicht gesloten.

 • Een nachtklok tussen middernacht en 5 uur 's ochtends.
   
 • Alle evenementen worden geschrapt.
   
 • Het dragen van mondmaskers verplicht is voor iedereen (personeel én klanten) in de horeca (behalve voor klanten op de kamer/slaapkamer).  De halve pleximaskers, die slechts gedeeltelijk mond en neus bedekken worden als onveilig beschouwd en zijn hierdoor ook sterk af te raden.
 • Een registratieplicht geldt. Naast de reguliere registratieplicht volgens het logiesdecreet, moet je als uitbater de contactgegevens van minstens één persoon per reisgroep opvragen en 14 dagen bijhouden. Deze info mag enkel voor tracing-doeleinden gebruikt worden en moeten na deze periode ook vernietigd worden. Vanaf 25 juli kun je een standaardformulier downloaden en voorleggen aan je gasten. (via de website van FOD Economie). Logeren in Vlaanderen vraagt aan logies om, naast de hoofdreiziger, ook de contactgegevens van medereizeiger(s) te registreren met min. voornaam, naam en telefoonnummer. Als er later iemand positief zou testen die je logies bezocht, kunnen de andere samen reizende gasten via deze gegevens vlotter opgespoord en gecontacteerd worden.
 • Verdere maatregelen op lokaal niveau kunnen ook opgelegd worden.  Raadpleeg hiervoor de website van jouw gemeente/provincie.
   

Organiseer jij op één of andere manier een mogelijkheid tot catering voor jouw gasten?

Laat het ons weten. Westtoer zet hiervoor extra promotie op de komende weken.
Logies Brugse Ommeland
Logies De Kust
Logies Leiestreek
Logies De Westhoek

Voor een overzicht van de algemene richtlijnen verwijzen we graag door naar de officiële protocollen per deelsector:

Protocol heropstart vakantiewoningen en vakantieverhuur 

Protocol heropstart B&B's en vakantielogies

Op deze pagina bundelen we:

 

Veelgestelde vragen

Mag ik terug alle gasten ontvangen?
 1. Zijn er capaciteitsbeperkingen voor logerende gezelschappen?
 2. Mogen buitenlandse gasten al komen logeren?
 3. Mag ik mijn vakantiewoning opsplitsen of per kamer verhuren, om kleinere gezelschappen te kunnen ontvangen?
 4. Hoe ga ik als logiesuitbater om met annulaties van klanten?
 5. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als uitbater met betrekking tot de maatregelen?
 6. Hoe kan ik er zeker van zijn dat gasten in hun reisbubbel komen en deze ook respecteren tijdens hun verblijf?
   
Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?
 
Preventie algemeen
 1. Welke communicatie dien ik te voorzien?
 2. Wat als er niet altijd een afstand van 1,5 m gegarandeerd kan worden?
 3. Wat als een gast ziek wordt?
 4. Moeten er specifieke gegevens aan de gast opgevraagd worden?
 5. Waar kan ik posters vinden met algemene hygiënevoorschriften?
   
Algemene hygiëne en reinigen
 1. Moeten alle voorwerpen steeds gereinigd én ontsmet worden?
 2. Na hoeveel tijd is het virus dood?
 3. Is het aan te raden de ruimtes goed te verluchten of verspreidt dit net het virus?
 4. Is het gebruik van ventilatiesystemen of airco's veilig?
 5. Kan het virus verspreid worden via mijn schoonmaakgerief of -kledij? Dien ik speciale kledij aan te doen om schoon te maken?
 6. Volstaat het als servies met de hand afgewassen wordt? Hoe doe je dit voor een vakantiewoning?
 7. Moet ik speciale vuilbakken voorzien?
 8. Welke producten dien ik te gebruiken om te ontsmetten?
   
Textiel
 1. Hoe warm moet textiel gewassen worden om het virus te doden?
 2. Wat met kussens, donsdekens, e.d. die niet (warm of frequent) gewassen kunnen worden?
 3. Hoe kan ik op een veilige manier het textiel verschonen?
 4. Moet tafellinnen na elk gebruik vervangen worden?
   
Voeding
 1. Moeten gasten zitten om iets te consumeren?
 2. Zijn er specifieke richtlijnen m.b.t.het ontbijt?
 3. Mag ik een gevulde minibar aanbieden?
 4. Mag ik mijn gast roomservice aanbieden (of via een delivery dienst werken)?
 5. Wat met zelfbediening?
Mag ik terug alle gasten ontvangen?

1. Zijn er capaciteitsbeperkingen voor logerende gezelschappen?

Het maximum aantal in je logies beperkt tot de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en maximum 1 nauw contact. Op kerstavond en Kerstmis mogen alleenstaanden nog een bijkomend persoon tegelijkertijd in een toeristisch logies ontvangen.

Logiesuitbaters moeten daarnaast een aantal veiligheidsmaatregelen naleven die zijn opgenomen in het overeenkomstige veiligheidsprotocol. Er werd naast het basisprotocol voor de hele toeristische sector, een specifiek protocol opgesteld per logiesvorm. Al deze protocollen vind je terug op de protocollenpagina van Toerisme Vlaanderen. Je vindt op deze pagina (zie andere veelgestelde vragen) eveneens meer informatie over de verplichting om contactgegevens van jouw gasten/klanten op te vragen en info over het al dan niet verplicht dragen van mondmaskers door jouw gasten.

 

2. Mogen buitenlandse gasten komen logeren?

Vanaf 15 juni zijn de Belgische grenzen open voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk gelden van 23 december tot en met 31 december 2020 strengere maatregelen. 

Elk land beslist weliswaar zelf of het zijn grenzen al dan niet opent en onder welke voorwaarden. Om de situatie in een specifiek land te kennen, is het aangewezen de officiële websites van het land zelf of van FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen. 

Sinds 1 augustus 2020 moeten uw buitenlandse gasten zich laten registreren 48 uur voor aankomst in België via het zogenaamde PUBLIC HEALTH PASSENGER LOCATOR FORM. Je moet deze registratieplicht voor jouw buitenlandse gasten als uitbater niet zelf controleren. Maar informatie verstrekken aan buitenlandse gasten die bij jou boeken is uiteraard wel aan de orde. 

Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25 december 2020 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Buitenlandse gasten die naar België reizen dienen ook de regels die van toepassing zijn in België te volgen. Ook voor hen gelden de beperkingen van groepsgrootte én de andere veiligheidsmaatregelen. Je kan hen aanraden om best bij hun eigen overheidsinstelling te informeren voor afreis, wat de adviezen en regels zijn.  Je kan ze verwijzen naar https://travel.info-coronavirus.be/


3. Mag ik mijn vakantiewoning opsplitsen of per kamer verhuren, om kleinere gezelschappen te kunnen ontvangen?

Het logies mag enkel verhuurd worden zoals het erkend of aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen. Je zult dus een nieuwe aanmelding (of erkenning) moeten doen voor de nieuwe eenheden of logiesvorm die je wenst te verhuren. Hiervoor moet je ook een brandveiligheidsattest hebben voor deze nieuwe eenheden of logiesvorm. Het brandveiligheidsattest voor de ene grote woning volstaat niet. 

Bv. als je nu een vakantiewoning voor 30p. hebt, en je kan de woning opsplitsen naar 3 afzonderlijke woningen van 10p. (elk met eigen keuken, zitruimte, sanitair, etc.), dan moet je een brandveiligheidsattest voor deze 3 woningen aanvragen en daarna de 3 woningen aanmelden (of erkennen) bij Toerisme Vlaanderen.

Bv. als je nu een vakantiewoning hebt waarbij elke kamer eigen sanitair heeft, en je wilt deze kamers nu individueel verhuren (als kamergebonden logies of als B&B (dus geen gemeenschappelijk gebruik van bv. de keuken & zithoek)), dan moet je een brandveiligheidsattest voor deze nieuwe logiesvorm aanvragen en daarna deze nieuwe logiesvorm aanmelden (of erkennen) bij Toerisme Vlaanderen.

Meer info m.b.t. het brandveiligheidsattest, vind je hier

Meer info m.b.t. de aanmelding of erkenning bij Toerisme Vlaanderen, vind je hier.

4. Hoe ga ik als logiesuitbater om met annulaties van klanten?

Indien uw gasten een verblijf wil annuleren dat geboekt werd voor een periode waar er bepaalde maatregelen van kracht zijn en die zij door hun verblijf zouden overtreden (bv. men overschrijdt de sociale bubbelgrootte, men komt uit een rode zone, ...), dan is er sprake van overmacht.

Kijk dan eerst en vooral na wat jouw annulatievoorwaarden hierover vermelden. Bevatten jouw annulatievoorwaarden een regeling in geval van overmacht of niet? Of misschien een andere regeling waarbij je al dan niet verplicht bent het voorschot terug te betalen?

We kunnen hier heel moeilijk een algemeen advies geven gezien het voor elke onderneming anders is en elke situatie ook apart dient bekeken te worden.

In ieder geval (ook waar geen sprake is van overmacht) raden we aan dat je samen met je klant op een constructieve manier naar een oplossing/compromis zoekt. Misschien kan een voucher werken voor de ene klant waar de andere dan misschien liever zijn voorschot terugbetaald krijgt.

Herbekijk ook onze webinar over omgaan met annulaties en boekingen in coronatijden.

5. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als uitbater met betrekking tot de maatregelen?

Het is de verantwoordelijkheid van de uitbater om de regels van social distance, hygiëne, en van het dragen van een mondmasker te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Dit betekent (onder andere) dat moet worden gevraagd aan onwillige klanten om de zaak te verlaten en dat desnoods de politie moet worden ingeschakeld bij klanten die dat weigeren.

Indien de uitbater alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen (handgels, mondmaskers, verklaring dat alle regels gerespecteerd worden en bovendien de politie heeft verwittigd bij onwillige klanten) en evt. niet redelijkerwijs kon vaststellen dat de bubbelregel werd overtreden (zie vraag 6 hieronder), kan de uitbater niet beboet of aansprakelijk gesteld worden.

6. Hoe kan ik er zeker van zijn dat gasten in hun reisbubbel komen en deze ook respecteren tijdens hun verblijf?

Als uitbater kan je vaak niet redelijkerwijs controleren of een gezin de bubbelregel naleeft. Dat is derhalve niet je verantwoordelijkheid. De uitbater doet er natuurlijk wel goed aan om de regels op voorhand mee te delen en eventueel van de gasten te eisen dat zij verklaren dat hun gezin de bubbelregel nakomt.

Je kan de volgende stappen volgen en ingrijpen indien duidelijk wordt dat de bubbelgrootte niet wordt nageleefd:

 1. De gasten vooraf duidelijk informeren over de nieuwe verstrengde regels, inclusief de 'bubbelgrootte'. Eventueel kan je dit ook opnemen in het huurcontract (ter ondertekening) zodat gasten bevestigen dat ze hieraan voldoen.
 2. Je kunt vooraf de samenstelling (en basiscontactgegevens voor contactopsporing) opvragen via e-mail.
 3. Je kunt de persoonsgegevens bij aankomst controleren.
 4. Indien het een gezelschap is dat duidelijk niet voldoet aan de nieuwe richtlijn, kan de toegang ontzegd worden.  Eventueel kan de politie ook worden ingeschakeld.

 


Terug naar overzicht

Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?

Klik hier voor een actueel overzicht van de huidige steunmaatregelen rond het coronavirus.

Terug naar overzicht

Preventie algemeen

1. Welke info dien ik te voorzien?

Communiceer alle afspraken voldoende en duidelijk. Doe dit op voorhand & ter plaatse (bij het inchecken, in elke ruimte, op elke 'moeilijke' plek).

 • Dit kan je op voorhand doen per mail of telefonisch.
 • Bij het onthaal voorzie je best ook nog even een uitleg van alle afspraken (al dan niet mondeling). Er moeten verplichte 4-talige instructies uitgehangen worden. Via Logeren in Vlaanderen kan je posters en tekstsjablonen met richtlijnen in 4 talen afprinten om je logies klaar te maken voor de heropstart.
 • In het gebouw kan je gebruik maken van posters, (vloer-)stickers, pictogrammen, etc.

Voorzie deze duidelijke afspraken zowel naar jouw klanten, maar ook naar het personeel, medewerkers & leveranciers. 
 

2. Wat als er niet altijd een afstand van 1,5 m gegarandeerd kan worden?

 • De afstand van 1,5 meter kan in sommige gevallen niet gegarandeerd worden. 
 • Dan is het dragen van een mondmasker verplicht voor het personeel.
 • Dit kan ook opgelost worden door gebruik van scheidingswanden (bv. ook voor sanitair, tafels, etc.).
 • In smalle gangen of traphallen kunnen best voorrangsregels of een circulatieplan voorzien worden. Dit kan je aanduiden m.b.v. (vloer-)stickers, pictogrammen, etc.
 • Liften worden best zo veel mogelijk vermeden, maar indien toch nodig wordt dit beperkt tot individuen of tot personen die de kamer delen.
 • De urinoirs moeten minstens op 1m50 van elkaar staan of eventueel één urinoir op twee neutraliseren.
 • Niet volledig afgesloten douchecabines worden om en om gesloten (dit is 1 open-1 gesloten1 open-enz.) om gebruikers onderling maximaal te beschermen tegen spatten. Indien mogelijk zet de uitbater in op het vooraf reserveren van douches (via receptie, via reserveringslijst, enz.).
   

3. Wat als een gast ziek wordt?

Vraag aan vertrekkende gasten je te informeren indien ze binnen de 14 dagen na hun verblijf ziek worden.

Indien de klachten optreden tijdens het verblijf, wordt onmiddellijk een arts verwittigd. De vermoedelijke besmette persoon moet onmiddellijk worden opgedragen een masker te dragen en zo snel mogelijk naar huis te keren. Indien de gast het logies niet kan verlaten moet deze ten minste 2 meter van andere personen gescheiden worden gehouden en voor zover mogelijk een eigen kamer krijgen om zich in te isoleren, met eigen sanitaire voorzieningen. Geef deze richtlijnen ook mee aan de gasten van een vakantiewoning. 
 

4. Moeten er specifieke gegevens aan de gast opgevraagd worden?

De contactgegevens van elke gast moeten ten laatste bij aankomst geregistreerd worden (de registratie van reizigers is sowieso eigenlijk verplicht). Werk bij voorkeur op reservatie, en vraag dergelijke gegevens dus al op voorhand (om de check-in zo kort & contactloos mogelijk te houden). Gasten die weigeren worden de toegang ontzegd.
 

5. Waar kan ik posters vinden met algemene hygiënevoorschriften?

Heel wat posters en instructies vind je, in meerdere talen, via: https://www.info-coronavirus.be/en/translation/

Via Logeren in Vlaanderen kan je posters en tekstsjablonen met richtlijnen in 4 talen afprinten om je logies klaar te maken voor de heropstart. Deze voorbeeldsjablonen kan je zelf aanpassen naar wens.

Terug naar overzicht

Algemene hygiëne en reinigen

1. Moeten alle voorwerpen steeds gereinigd én ontsmet worden?

 • Alles moet gereinigd worden voor een volgend gebruik. Hanteer daarom het principe: Less is More! Ontdoe het logies van alle overbodige voorwerpen (decoratie, tapijten, etc.) om extra reinigingstijd te beperken.
 • Algemeen kan gezegd worden dat na 72u. het virus dood is op alle materialen. Indien sommige materialen niet gereinigd/ontsmet kunnen worden kan je deze 72u. 'in quarantaine' plaatsen om virusvrij te zijn.
 • Aan gasten die meerdere dagen in de horecaonderneming verblijven kan voorgesteld worden om zelf de kamer op orde te houden. Het onderhoud van de kamer door het personeel zou desgevallend enkel gebeuren op expliciete vraag van de gasten, en enkel wanneer er geen gasten in de kamer aanwezig zijn.
 • Bij een vakantiewoning kan een pakket met reinigings- en ontsmettingsproducten en instructies aangeboden worden, zodat de huurders zelf de hygiëne kunnen respecteren tijdens hun verblijf.
 • Qua volgorde dien je eerst alles te reinigen en daarna pas de contactpunten te ontsmetten. Contactpunen zijn bv. lichtschakelaars, deurknoppen, handgrepen van kasten, kranen, werkoppervlaktes, spoelbakken, toestellen in de keuken, afstandsbedieningen, etc. 
  Handvatten van deuren, kranen, knoppen voor doorspoelen van WC’s moeten sowieso dagelijks ontsmet worden.
 • Vermijd materialen die in de kamer/woning blijven liggen tussen de verschillende gebruiken en niet gereinigd kunnen worden. Bv. geen notitiepapier, infofolder, gastenboek, etc. Tenzij de gast dit na gebruik meeneemt naar huis of de uitbater dit na elk gebruik wegwerpt. 


2. Na hoeveel tijd is het virus dood?

Algemeen kan gezegd worden dat na 72u het virus dood is op alle materialen. Het virus gaat nog sneller dood door zon & uitdroging. Op sommige materialen overleeft het virus ook minder lang (zie tabel).

Indien correct gereinigd en gedesinfecteerd wordt is het virus meteen dood en moet er dus geen 72u gewacht worden.

tabel reduceertijd coronavirus op verschillende materialen 

3. Is het aan te raden de ruimtes goed te verluchten of verspreidt dit net het virus?

Het is inderdaad belangrijk de ruimtes geregeld te verluchten. Maar belangrijk is om daarbij geen tocht te creëren die het virus kan verspreiden naar andere ruimtes! Indien er per kamer verhuurd wordt zet je dus de ramen open, maar bv. zeker niet de deur naar de gang. Gebruik ook geen ventilatoren, die het virus kunnen verspreiden. De kamers moeten dagelijks goed verlucht worden, en zeker minstens 1 uur aan een stuk na het uitchecken. Kamers zonder ramen mogen niet worden verhuurd.

4. Is het gebruik van ventilatiesystemen of airco's veilig?

Het is belangrijk dat er maximaal verse lucht gebruikt wordt en dus geen 'gebruikte' lucht verspreid wordt. Daarom wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren. Gebruik dus geen ventilatoren, die de 'gebruikte' lucht en dus mogelijks ook het virus kunnen verspreiden.

5. Kan het virus verspreid worden via mijn schoonmaakgerief- of kledij? Dien ik speciale kledij aan te doen om schoon te maken?

Er dient opgelet te worden met schoonmaakgerief dat van kamer of woning naar kamer of woning meegenomen wordt. Zo kan het virus inderdaad verspreid worden.

Het is daarom aan te raden per kamer of woning verse spullen te gebruiken (die na gebruik op min. 60°C gewassen worden of weggegooid worden). Reinig & ontsmet ook de gebruikte producten en materialen (flessen, emmers, borstels, etc.) tussen elke kamer/woning en reinig ook je stofzuiger na elke schoonmaakbeurt met een ontsmettingsmiddel.

Draag bij het schoonmaken handschoenen en een schort (per kamer/woning te wisselen) en een mondmasker en kledij die na het schoonmaken op min. 60°C gewassen kan worden. Verwijder de kledij meteen na het schoonmaken, op een correcte manier (zo weinig mogelijk aanraken, handen wassen en in een afgesloten linnenzak bewaren of meteen in de was).

6. Volstaat het als servies met de hand afgewassen wordt? Hoe doe je dit voor een vakantiewoning?

Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik zo snel mogelijk gewassen worden. Machinaal afwassen heeft de voorkeur (60°C) boven met de hand afwassen. Als je met de hand afwast, gebruik je heet water en detergent. Spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet.

In een vakantiewoning geef je best bovenstaande richtlijnen mee en voorzie je best minder servies dan anders, zodat de gebruikers verplicht zijn geregeld af te wassen of de vaatwasser te gebruiken. Je kan vragen dat de gasten van de vakantiewoning op het einde van het gebruik alles in de vaatwasser steken, zodat je zeker bent dat dit na vertrek allemaal correct gereinigd is. Ofwel doe je zelf nog even alles in de vaatwasser, voor een volgende verhuur.

7. Moet ik speciale vuilbakken voorzien?

Zorg voor afsluitbare vuilbakken (handenvrij te openen), met vuilniszak. Het is ook aan te raden om misschien wat extra vuilbakken te voorzien. 

8. Welke producten dien ik te gebruiken om te ontsmetten?

Om te desinfecteren gebruik je producten met javel of alcohol (40ml Javel/l water (0.1% bleekwater)).

Let wel op met producten met chloor! Dit is zowel voor jouw gezondheid als voor het milieu schadelijk en gevaarlijk. Chloor is niet nodig om correct te desinfecteren. Er bestaan ook duurzamere, minder 'agressieve' (voor gezondheid, milieu & materialen) alternatieven die even efficiënt werken…


Terug naar overzicht

Textiel

1. Hoe warm moet textiel gewassen worden om het virus te doden?

Alle textiel moet op min. 60°C gewassen worden, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Textiel dat niet voldoende warm gewassen kan worden, wordt best verwijderd of vervangen. Er bestaan ook desinfecterende sprays die op textiel gebruikt kunnen worden (bv. voor gordijnen, zetels, etc.).

2. Wat met kussens, donsdekens, e.d. die niet (warm of frequent) gewassen kunnen worden?

Voorzie een extra hoes/beschermer rond deze materialen, die dan telkens samen met de lakens gewassen kan worden op min. 60°C.

Indien gewenst kan je de gasten ook suggereren om hun eigen hoofdkussen mee te brengen, om het risico nog te beperken en wat hen mogelijks een veiliger gevoel geeft.  

3. Hoe kan ik op een veilige manier het textiel verschonen?

Was/ontsmet je handen voor je de kamer binnengaat en doe eventueel handschoenen aan. Zorg ervoor dat je zeker niet met de was schudt, omdat dit de verspreiding van ziektekiemen kan vergroten! Alle was dient in afsluitbare linnenzakken of manden gedeponeerd te worden, die ook gewassen kunnen worden op 60°C of met desinfectant. Was/ontsmet je handen (of doe de 'vuile' handschoenen uit) alvorens proper textiel vast te nemen. Laundry service is NIET toegelaten.

4. Moet tafellinnen na elk gebruik vervangen worden?

Tafellinnen dient na iedere gast volledig afgeruimd te worden en gewassen te worden op min. 60 ° C. Beperk dus best het gebruik van tafellinnen. Let op, indien een tafel zonder tafellinnen gebruikt wordt, dient deze ook tussen elk gebruik gedesinfecteerd te worden. 

Terug naar overzicht

Voeding

1. Moeten gasten zitten om iets te consumeren?

Het restaurant of andere eetgelegenheden in logies moet  momenteel sluiten. Maaltijden kunnen enkel op de kamer worden genuttigd.

2. Zijn er specifieke richtlijnen m.b.t. het ontbijt?

Ontbijtbuffetten zijn NIET toegelaten.

Maaltijden kunnen enkel op de kamer worden genuttigd.

Voor elke bediening moet je de handen reinigen en ontsmetten. Eventueel kunnen handschoenen gebruikt worden om te bedienen (indien deze dan tussen elke tafel ontsmet of gewisseld worden). Zeker tussen afruimen en opdienen is het essentieel om de handen goed te ontsmetten!

3. Mag ik een gevulde minibar aanbieden?

Indien een gevulde minibar aangeboden wordt, moet deze alsook de inhoud gereinigd en ontsmet worden bij elke wissel van gasten. Ofwel moet de inhoud van de minibar min. 2 dagen onaangeroerd blijven of onaangeroerd geplaatst worden.

4. Mag ik mijn gast roomservice aanbieden (of via een delivery dienst werken)?

Elk fysiek contact tussen gast en horecamedewerker moet zo veel mogelijk vermeden worden. Dit geldt ook bij het brengen en afruimen van de bestelling.

Ofwel haalt de gast zelf de bestelling op buiten de kamer (bvb. in de verbruikszaal). Ofwel brengt een horecamedewerker de bestelling tot aan de kamerdeur.  

5. Wat met zelfbediening?

Voorzie geen welkomstdranken of- versnaperingen in zelfbediening.

Indien er gebruik wordt gemaakt van drankautomaten, koffiemachines en dergelijke worden deze telkens tussen 2 klanten ontsmet door het personeel of worden ze door het personeel bediend.
 

 

Terug naar overzicht


Bekijk je dit graag nog even vanuit het perspectief van jouw klant?

We ontwikkelden een handige checklist. Deze checklist is geen officieel document, maar kan een leidraad zijn om een optimale klantenbeleving te blijven verzekeren. In deze checklist staan we zo uitgebreid mogelijk stil bij alle mogelijke vragen/bedenkingen die de klant kan hebben. Uiteraard zal niet alles voor elke onderneming gelden en zal het zaak zijn om eruit te halen wat voor jou van toepassing is. 

Download de checklist


Interessante artikels of publicaties i.v.m. de heropstart

 

Disclaimer – afwijzing van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze pagina heeft enkel een informatieve waarde. Veel van de informatie bevatten verwijzingen of links naar informatie afkomstig van andere organisaties. Westtoer garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst hiermee elke aansprakelijkheid van de hand. De organisaties en websites waarnaar Westtoer verwijst, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF