Heropstart logies

Deze pagina wordt regelmatig aangepast. Laatste update maandag 19 oktober.

Sinds 25 juli gelden volgende maatregelen:
 • Het dragen van mondmaskers verplicht is voor iedereen (personeel én klanten) in de horeca (behalve voor klanten aan tafel of op de kamer/slaapkamer).  De halve pleximaskers, die slechts gedeeltelijk mond en neus bedekken worden als onveilig beschouwd en zijn hierdoor ook sterk af te raden.
 • Een registratieplicht geldt. Naast de reguliere registratieplicht volgens het logiesdecreet, moet je als uitbater de contactgegevens van minstens één persoon per reisgroep opvragen en 14 dagen bijhouden. Deze info mag enkel voor tracing-doeleinden gebruikt worden en moeten na deze periode ook vernietigd worden. Vanaf 25 juli kun je een standaardformulier downloaden en voorleggen aan je gasten. (via de website van FOD Economie). Logeren in Vlaanderen vraagt aan logies om, naast de hoofdreiziger, ook de contactgegevens van medereizeiger(s) te registreren met min. voornaam, naam en telefoonnummer. Als er later iemand positief zou testen die je logies bezocht, kunnen de andere samen reizende gasten via deze gegevens vlotter opgespoord en gecontacteerd worden.
 • Verdere maatregelen op lokaal niveau kunnen ook opgelegd worden.  Raadpleeg hiervoor de website van jouw gemeente/provincie.

Sinds 19 oktober gelden volgende maatregelen:

 • 1 vast nauw contact (excl. kinderen jonger dan 12 jaar) 
 • Cafés en restaurants sluiten vanaf 19 oktober voor een maand (met een evaluatie na 2 weken).
 • Alle logiesvormen mogen openblijven, met inbegrip van hun restaurant maar niet de drinkgelegenheden, en dit uitsluitend voor de gasten die er verblijven. Hier gelden volgende maatregelen:
  • een afstand van 1m50 tussen de tafels (tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter)
  • maximum 4 personen per tafel (een huishouden dat groter is mag ook, ongeacht de grootte van dat huishouden)
  • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
  • zowel het keuken- als zaalpersoneel moet een mondmasker dragen
  • eventuele bediening aan de bar is niet toegestaan
  • gasten moeten het masker verplicht dragen bij het binnenkomen en verlaten van het restaurant of de eetzaal en telkens wanneer zij hun tafel verlaten, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek. Wie neerzit aan tafel hoeft geen masker te dragen. 
  • minstens één klant per tafel moet contactgegevens achterlaten om contactopsporing te vergemakkelijken. Deze gegevens moet je als uitbater 14 dagen lang bijhouden. Deze gegevens mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Sinds zaterdag 25 juli kan je via de website van de FOD Economie een standaardformulier downloaden om aan jouw gasten voor te leggen.
 • Een nachtklok tussen middernacht en 5 uur 's ochtends.
 • Capaciteitsbeperking voor evenementen vanaf 1 september (200 mensen binnen, 400 mensen buiten). De protocollen in de cultuur- en sportsector worden deze week herbekeken.
  Het zal ook mogelijk zijn om hier van af te wijken. Organisatoren van evenementen die kunnen aantonen dat ze een vaste infrastructuur hebben en aan alle veiligheidsvoorschriften hebben voldaan, kunnen een aanvraag indien bij de burgemeester om toch meer mensen toe te laten. De burgemeester zal de aanvraag bekijken, de bevoegde minister krijgt het laatste woord.

Met deze pagina wenst Westtoer de logies een praktisch leidraad te bieden bij de heropstart.

Voor een overzicht van de algemene richtlijnen verwijzen we graag door naar de officiële protocollen per deelsector:

Protocol heropstart vakantiewoningen en vakantieverhuur 

Protocol heropstart B&B's en vakantielogies

Op deze pagina bundelen we:

 

Veelgestelde vragen

Mag ik terug alle gasten ontvangen?
 1. Zijn er capaciteitsbeperkingen voor logerende gezelschappen?
 2. Mogen buitenlandse gasten al komen logeren?
 3. Mag ik mijn vakantiewoning opsplitsen of per kamer verhuren, om kleinere gezelschappen te kunnen ontvangen?
 4. Hoe ga ik als logiesuitbater om met annulaties van klanten?
 5. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als uitbater met betrekking tot de maatregelen?
 6. Hoe kan ik er zeker van zijn dat gasten in hun reisbubbel komen en deze ook respecteren tijdens hun verblijf?
 7. Mag ik gasten ontvangen uit de provincie Antwerpen?
   
Kan ik verder beroep doen op de coronapremies?
 1. Corona ondersteuningspremie
 2. Extra steunmaatregelen voor de Horeca
 3. Hinderpremie
 4. Ik heb een grote vakantiewoning, wat kan ik nu doen gezien de aangepaste regels een grote impact hebben op mijn bezetting?
   
Preventie algemeen
 1. Welke communicatie dien ik te voorzien?
 2. Wat als er niet altijd een afstand van 1,5 m gegarandeerd kan worden?
 3. Wat als een gast ziek wordt?
 4. Moeten er specifieke gegevens aan de gast opgevraagd worden?
 5. Waar kan ik posters vinden met algemene hygiënevoorschriften?
   
Algemene hygiëne en reinigen
 1. Moeten alle voorwerpen steeds gereinigd én ontsmet worden?
 2. Na hoeveel tijd is het virus dood?
 3. Is het aan te raden de ruimtes goed te verluchten of verspreidt dit net het virus?
 4. Is het gebruik van ventilatiesystemen of airco's veilig?
 5. Kan het virus verspreid worden via mijn schoonmaakgerief of -kledij? Dien ik speciale kledij aan te doen om schoon te maken?
 6. Volstaat het als servies met de hand afgewassen wordt? Hoe doe je dit voor een vakantiewoning?
 7. Moet ik speciale vuilbakken voorzien?
 8. Welke producten dien ik te gebruiken om te ontsmetten?
   
Textiel
 1. Hoe warm moet textiel gewassen worden om het virus te doden?
 2. Wat met kussens, donsdekens, e.d. die niet (warm of frequent) gewassen kunnen worden?
 3. Hoe kan ik op een veilige manier het textiel verschonen?
 4. Moet tafellinnen na elk gebruik vervangen worden?
   
Gemeenschappelijke ruimtes, faciliteiten, etc.
 1. Welke algemene maatregelen dienen voorzien te worden m.b.t. het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen?
 2. Welke maatregelen dien ik te nemen m.b.t. mijn onthaal?
 3. Welke maatregelen dien ik te nemen m.b.t. mijn gemeenschappelijk sanitair?
 4. Kunnen mijn gasten gebruik maken van het zwembad, de welness, etc.?
 5. Hoe kan ik op een veilige manier speelgoed, speeltoestellen, fietsen, go-carts, e.d. aanbieden?
 6. Mag de lift gebruikt worden?
   
Voeding
 1. Moeten gasten zitten om iets te consumeren?
 2. Zijn er specifieke richtlijnen m.b.t.het ontbijt?
 3. Mag ik een gevulde minibar aanbieden?
 4. Mag ik mijn gast roomservice aanbieden (of via een delivery dienst werken)?
 5. Wat met zelfbediening?
 6. Wat met gemeenschappelijke voorzieningen in mijn verbruikszaal?
 7. Waar vind ik meer informatie m.b.t. de richtlijnen voor mijn restaurant?

   
Mag ik terug alle gasten ontvangen?

1. Zijn er capaciteitsbeperkingen voor logerende gezelschappen?

Alle logiesvormen mogen openblijven, net als het restaurant en de grootkeukens in je logies, maar wel uitsluitend voor de gasten die bij je logeren. Eventuele andere drankgelegenheden in je logies moeten wel sluiten.

Sinds 9 oktober is het maximum aantal in je logies beperkt tot de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en maximum 4 andere personen (kinderen jongeren dan 12 jaar niet meegeteld). Als die andere personen niet tot de nauwe contacten van het gezin behoord, moeten zij wel telkens de afstand van 1,5 meter kunnen bewaren. Met andere woorden: voor een vakantiewoning gelden dezelfde regels als wanneer men iemand zou uit nodigen in zijn/haar eigen huis.

Reizen je gasten in georganiseerd verband met een club of vereniging met daarbij een meerderjarige begeleider of toezichter, mag je tot 50 personen per vakantiewoning ontvangen. Je moet er in dat geval wel voor zorgen dat de regels van sociaal contact steeds gerespecteerd kunnen worden in je vakantiewoning. Het Nationaal Crisiscentrum verduidelijkte ook dat om als club of vereniging aanvaard te worden, er minstens geldige statuten moeten zijn met een duurzame en continue doelstelling en een verantwoordelijk bestuur. Alle andere ‘lossere’ invullingen van de begrippen club of vereniging worden niet aanvaard.

Logiesuitbaters moeten daarnaast een aantal veiligheidsmaatregelen naleven die zijn opgenomen in het overeenkomstige veiligheidsprotocol. Er werd naast het basisprotocol voor de hele toeristische sector, een specifiek protocol opgesteld per logiesvorm. Al deze protocollen vind je terug op de protocollenpagina van Toerisme Vlaanderen. Je vindt op deze pagina (zie andere veelgestelde vragen) eveneens meer informatie over de verplichting om contactgegevens van jouw gasten/klanten op te vragen en info over het al dan niet verplicht dragen van mondmaskers door jouw gasten.

 

2. Mogen buitenlandse gasten al komen logeren?

Vanaf 15 juni zijn de Belgische grenzen open voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). 

Elk land beslist weliswaar zelf of het zijn grenzen al dan niet opent en onder welke voorwaarden. Om de situatie in een specifiek land te kennen, is het aangewezen de officiële websites van het land zelf of van FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen. 

Opgelet, wanneer je aanvragen krijgt van gasten uit gebieden die op de website van de FOD Buitenlandse zaken staan als rode zone, dan mag je deze gasten niet ontvangen. Voor de oranje zones worden quarantaine en een test aanbevolen, maar niet verplicht. Deze gasten mag je dus wel nog ontvangen. Je vindt het overzicht op de website van de FOD.

Sinds 1 augustus 2020 moeten uw buitenlandse gasten zich laten registreren 48 uur voor aankomst in België via het zogenaamde PUBLIC HEALTH PASSENGER LOCATOR FORM. Je moet deze registratieplicht voor jouw buitenlandse gasten als uitbater niet zelf controleren. Maar informatie verstrekken aan buitenlandse gasten die bij jou boeken is uiteraard wel aan de orde.

Buitenlandse gasten die naar België reizen dienen ook de regels die van toepassing zijn in België te volgen. Ook voor hen gelden de beperkingen van groepsgrootte (max. 10 personen vanaf 12 jaar) én de andere veiligheidsmaatregelen. Je kan hen aanraden om best bij hun eigen overheidsinstelling te informeren voor afreis, wat de adviezen en regels zijn.  Je kan ze verwijzen naar https://travel.info-coronavirus.be/


3. Mag ik mijn vakantiewoning opsplitsen of per kamer verhuren, om kleinere gezelschappen te kunnen ontvangen?

Het logies mag enkel verhuurd worden zoals het erkend of aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen. Je zult dus een nieuwe aanmelding (of erkenning) moeten doen voor de nieuwe eenheden of logiesvorm die je wenst te verhuren. Hiervoor moet je ook een brandveiligheidsattest hebben voor deze nieuwe eenheden of logiesvorm. Het brandveiligheidsattest voor de ene grote woning volstaat niet. 

Bv. als je nu een vakantiewoning voor 30p. hebt, en je kan de woning opsplitsen naar 3 afzonderlijke woningen van 10p. (elk met eigen keuken, zitruimte, sanitair, etc.), dan moet je een brandveiligheidsattest voor deze 3 woningen aanvragen en daarna de 3 woningen aanmelden (of erkennen) bij Toerisme Vlaanderen.

Bv. als je nu een vakantiewoning hebt waarbij elke kamer eigen sanitair heeft, en je wilt deze kamers nu individueel verhuren (als kamergebonden logies of als B&B (dus geen gemeenschappelijk gebruik van bv. de keuken & zithoek)), dan moet je een brandveiligheidsattest voor deze nieuwe logiesvorm aanvragen en daarna deze nieuwe logiesvorm aanmelden (of erkennen) bij Toerisme Vlaanderen.

Meer info m.b.t. het brandveiligheidsattest, vind je hier

Meer info m.b.t. de aanmelding of erkenning bij Toerisme Vlaanderen, vind je hier.

4. Hoe ga ik als logiesuitbater om met annulaties van klanten?

Indien uw gasten een verblijf wil annuleren dat geboekt werd voor een periode waar er bepaalde maatregelen van kracht zijn en die zij door hun verblijf zouden overtreden (bv. men overschrijdt de sociale bubbelgrootte, men komt uit een rode zone, ...), dan is er sprake van overmacht.

Kijk dan eerst en vooral na wat jouw annulatievoorwaarden hierover vermelden. Bevatten jouw annulatievoorwaarden een regeling in geval van overmacht of niet? Of misschien een andere regeling waarbij je al dan niet verplicht bent het voorschot terug te betalen?

We kunnen hier heel moeilijk een algemeen advies geven gezien het voor elke onderneming anders is en elke situatie ook apart dient bekeken te worden.

In ieder geval (ook waar geen sprake is van overmacht) raden we aan dat je samen met je klant op een constructieve manier naar een oplossing/compromis zoekt. Misschien kan een voucher werken voor de ene klant waar de andere dan misschien liever zijn voorschot terugbetaald krijgt.

Herbekijk ook onze webinar over omgaan met annulaties en boekingen in coronatijden.

5. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als uitbater met betrekking tot de maatregelen?

Het is de verantwoordelijkheid van de uitbater om de regels van social distance, hygiëne, en van het dragen van een mondmasker te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Dit betekent (onder andere) dat moet worden gevraagd aan onwillige klanten om de zaak te verlaten en dat desnoods de politie moet worden ingeschakeld bij klanten die dat weigeren.

Indien de uitbater alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen (handgels, mondmaskers, verklaring dat alle regels gerespecteerd worden en bovendien de politie heeft verwittigd bij onwillige klanten) en evt. niet redelijkerwijs kon vaststellen dat de bubbelregel werd overtreden (zie vraag 6 hieronder), kan de uitbater niet beboet of aansprakelijk gesteld worden.

6. Hoe kan ik er zeker van zijn dat gasten in hun reisbubbel komen en deze ook respecteren tijdens hun verblijf?

Als uitbater kan je vaak niet redelijkerwijs controleren of een gezin de bubbelregel naleeft. Dat is derhalve niet je verantwoordelijkheid. De uitbater doet er natuurlijk wel goed aan om de regels op voorhand mee te delen en eventueel van de gasten te eisen dat zij verklaren dat hun gezin de bubbelregel nakomt.

Je kan de volgende stappen volgen en ingrijpen indien duidelijk wordt dat de bubbelgrootte niet wordt nageleefd:

 1. De gasten vooraf duidelijk informeren over de nieuwe verstrengde regels, inclusief de 'bubbelgrootte' (eigen huishouden + max. 5 vaste sociale contacten). Eventueel kan je dit ook opnemen in het huurcontract (ter ondertekening) zodat gasten bevestigen dat ze hieraan voldoen.
 2. Je kunt vooraf de samenstelling (en basiscontactgegevens voor contactopsporing) opvragen via e-mail.
 3. Je kunt de persoonsgegevens bij aankomst controleren.
 4. Indien het een gezelschap is dat duidelijk niet voldoet aan de nieuwe richtlijn, kan de toegang ontzegd worden.  Eventueel kan de politie ook worden ingeschakeld.

 

7. Mag ik gasten ontvangen uit de provincie Antwerpen of uit Brussel?

Voor de provincie Antwerpen en Brussel zijn er verstrengde regels maar momenteel wordt reizen voor gasten uit deze regio niet verboden.


Terug naar overzicht

Op welke steunmaatregelen kan ik een beroep doen?

1. Aangekondigd pakket steunmaatregelen voor de sector 

Zowel de federale als Vlaamse regering hebben beloofd de zwaar getroffen sector te steunen. Deze steunmaatregelen worden ondertussen volop uitgewerkt. Nog niet alle details zijn bekend, nog niet alles kan nu al aangevraagd worden. Vanaf dat er hier extra informatie over beschikbaar is, passen we deze pagina aan.

Op Vlaams niveau zal het Vlaams beschermingsmechanisme aangepast en verlengd worden.

 • voor wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt
 • premie van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een gelijkaardige periode (wie vorig jaar nog niet gestart is, kan hier waarschijnlijk een beroep op doen op basis van het financieel jaarplan)
 • voor kleine bedrijven: maximumbedrag van 11.250 euro
 • voor ondernemingen vanaf 10 werknemers: maximumbedrag van 22.500 euro

De federale regering heeft volgende steunmaatregelen aangekondigd:

 • het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, wordt verdubbeld. Dit komt neer op 3.228 euro per maand met gezinslast en 2.584 euro per maand zonder gezinslast
 • bestaande steunmaatregelen worden verlengd
 • vrijstelling van RSZ

2. Beschermingsmechanisme (aan te vragen vanaf oktober 2020)

Wat?

 • 7,5% van je omzet excl. btw van augustus en september 2019
 • maximaal 15.000 euro
 • als je in augustus en september 2020 minstens 60% omzetverlies hebt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
 • subsidie wordt gehalveerd voor een zelfstandige in bijberoep

Voor wie?
Het beschermingsmechanisme is er voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020.

Van - tot?

Augustus en september 2020
Deze premie kan pas na 30 september aangevraagd worden.
Meer info

3. Corona hinderpremie (enkel nog voor ondernemingen die verplicht gesloten blijven).

Wat?

De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten + aanvullende dagpremies (160 euro per extra sluitingsdag).

Voor wie?

De hinderpremie met bijhorende dagpremies loopt voort voor wie verplicht gesloten blijft. Dit geldt voor onder andere discotheken en dancings. Zij kunnen een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per dag extra sluitingsdag.

Van – tot?

De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van de beslissing van de Veiligheidsraad. Tot zolang blijft de premie dus bestaan.

Meer info

4. Overbruggingsrecht

Wat?

Er zijn twee soorten overbruggingsrecht van toepassing. Het corona-overbruggingsrecht en het overbruggingsrecht-heropstart.

1. Corona-overbruggingsrecht

Wat?

Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro (indien geen kinderlast) of 1.614,10 euro (indien kinderlast) per maand (volledige uitkering).

Voor wie?

Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden als je als zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkend echtgenoot momenteel geen inkomen hebt door de coronacrisis:

 • Verplichte gedeeltelijke of volledige sluiting opgelegd door de overheid.
 • Geen opgelegde sluiting door de overheid: wie zijn activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreekt naar aanleiding van het coronavirus kan ook een beroep doen op deze uitkering.

Van – tot?

Het crisis-overbruggingsrecht naar aanleiding van COVID-19 geldt voor de periode tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020. 

2. Overbruggingsrecht-heropstart

Wat?

Het Overbruggingsrecht-heropstart is er voor ondernemingen die minstens een maand verplicht gesloten waren, en nu bij de heropstart nog moeten voldoen aan strenge voorwaarden. Omdat hiermee omzetverlies gepaard gaat, voorziet de federale regering extra ondersteuning. Het relance-overbruggingsrecht voorziet 1.291,69 euro zonder gezinslast per maand en 1.614,10 euro met gezinslast. Net zoals bij het crisis-overbruggingsrecht.

Voor wie?

Zelfstandigen die, in de eerste fase van de COVID-19-crisis, verplicht werden om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid en die toegelaten worden hun zelfstandige activiteit opnieuw op te starten.

Van – tot?

Juni - oktober 2020

Meer info

5. Tijdelijke werkeloosheid

Wat?

Verhoogde RVA-uitkering voor de werknemers. De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden verhoogd van 65 procent naar 70 procent van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand.

Voor wie?

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis.

Van – tot?

De tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid tot eind dit jaar.

Meer info

6. Uitstel RSZ betalingen

Wat?

Uitstel van betaling voor werkgevers- en werknemersbijdragen, bijzondere bijdragen, incl. bijdragen bestaanszekerheid

Voor wie?

 • Horeca
 • Ondernemingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020 gesloten zijn met enkele uitzonderingen.

Van – tot?

Werkgevers krijgen ingevolge de corona-epidemie een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020.

Meer info

7. BTW verlaging

Wat?

Er is een tijdelijke verlaging van de BTW op voeding (12% naar 6%) en non-alcoholische dranken (21% naar 6%).

Voor wie?

Deze maatregel heeft betrekking op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Van – tot?

Vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020

Meer info

8. Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Wat?

Er is een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op lonen voor juni, juli en augustus.

Voor wie?

Alle werkgevers die een beroep deden op tijdelijke werkloosheid in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gedurende één ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen.

Van – tot?

De aanvraag geldt voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Meer info

9. Consumptiecheques

Wat?

De consumptiecheques dienen om de Belgische horeca-, cultuur- en sportsector te ondersteunen. Dit kan aangekocht worden voor een maximum bedrag van 300 EUR en is vrijgesteld van RSZ en belastingen.

Voor wie?

Alle werkgevers van alle sectoren kunnen deze cheque aankopen voor hun werknemers.

Van – tot?

Vanaf 17 juli 2020 tot 31 december 2020 te koop. Tot en met 7 juni 2021 geldig.

Meer info

10. Federale steunmaatregelen

Wat?

Er zijn extra steunmaatregelen die financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Dit kan gaan over bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

De maatregelen die kunnen genomen worden zijn een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Voor wie?

Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen) van alle sectoren die hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus en dit ook kunnen aantonen.

Van – tot?

Tot 31 december 2020.

Meer info

11. Garantieregeling voor bedrijven getroffen door coronacrisis

Wat?

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector engageren zich om de kredietverlening aan de reële economie en de non-profitsector in stand te houden door uitstel van betalen aan te bieden zonder kosten.

Voor wie?

Niet-financiële ondernemingen, levensvatbare zelfstandigen en particulieren met een hypotheeklening die betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis.

Van – tot?

Tot 30 september 2020.

Meer info

12. Crisiswaarborg

Wat?

Bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal wordt nu 100 miljoen euro vrijgemaakt voor crisiswaarborgen. Dit is een overbruggingskrediet voor de financiering van niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) door de coronacrisis.

Voor wie?

Zelfstandigen en ondernemingen.

Van – tot?

Tot 31 december 2020.

Meer info

13. Unisono: uitstel van betaling Unisono-factuur en sabam-korting voor horeca

Wat?

Solidariteitsbijdrage: 1 maand gratis auteursrechten voor horeca- en handelszaken.

Voor wie?

 • Alle horeca- en de handelszaken die verplicht gesloten zijn door de overheidsmaatregelen
 • Kleine voedingswinkels, zoals chocolatiers, die zelf beslisten te sluiten
 • Ondernemingen van autocars, autobussen en taxi’s, die door het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten moeten staken

Van – tot?

Vanaf 4 mei 2020 t.e.m. 31 december 2020.

Meer info

14. Betalingsuitstel kredieten

Wat?

Er kan voor een hypothecair of ondernemingskrediet betalingsuitstel worden gevraagd tot eind dit jaar.

Voor wie?

Particulieren en bedrijven die:

Het betalingsuitstel hebben gevraagd en gekregen tot uiterlijk 31 oktober 2020 (aanvraag ten laatste 20 september 2020).

Nu nog betalingsuitstel moeten aanvragen (aanvraag ten laatste 30 september 2020).

Van – tot?

Tot 31 december 2020.

Meer info

Terug naar overzicht

Preventie algemeen

1. Welke info dien ik te voorzien?

Communiceer alle afspraken voldoende en duidelijk. Doe dit op voorhand & ter plaatse (bij het inchecken, in elke ruimte, op elke 'moeilijke' plek).

 • Dit kan je op voorhand doen per mail of telefonisch.
 • Bij het onthaal voorzie je best ook nog even een uitleg van alle afspraken (al dan niet mondeling). Er moeten verplichte 4-talige instructies uitgehangen worden. Via Logeren in Vlaanderen kan je posters en tekstsjablonen met richtlijnen in 4 talen afprinten om je logies klaar te maken voor de heropstart.
 • In het gebouw kan je gebruik maken van posters, (vloer-)stickers, pictogrammen, etc.

Voorzie deze duidelijke afspraken zowel naar jouw klanten, maar ook naar het personeel, medewerkers & leveranciers. 
 

2. Wat als er niet altijd een afstand van 1,5 m gegarandeerd kan worden?

 • De afstand van 1,5 meter kan in sommige gevallen niet gegarandeerd worden. Bijvoorbeeld bij de bediening aan tafel.
 • Dan is het dragen van een mondmasker verplicht voor het personeel.
 • Dit kan ook opgelost worden door gebruik van scheidingswanden (bv. ook voor sanitair, tafels, etc.).
 • In smalle gangen of traphallen kunnen best voorrangsregels of een circulatieplan voorzien worden. Dit kan je aanduiden m.b.v. (vloer-)stickers, pictogrammen, etc.
 • Liften worden best zo veel mogelijk vermeden, maar indien toch nodig wordt dit beperkt tot individuen of tot personen die de kamer delen.
 • De urinoirs moeten minstens op 1m50 van elkaar staan of eventueel één urinoir op twee neutraliseren.
 • Niet volledig afgesloten douchecabines worden om en om gesloten (dit is 1 open-1 gesloten1 open-enz.) om gebruikers onderling maximaal te beschermen tegen spatten. Indien mogelijk zet de uitbater in op het vooraf reserveren van douches (via receptie, via reserveringslijst, enz.).
   

3. Wat als een gast ziek wordt?

Vraag aan vertrekkende gasten je te informeren indien ze binnen de 14 dagen na hun verblijf ziek worden.

Indien de klachten optreden tijdens het verblijf, wordt onmiddellijk een arts verwittigd. De vermoedelijke besmette persoon moet onmiddellijk worden opgedragen een masker te dragen en zo snel mogelijk naar huis te keren. Indien de gast het logies niet kan verlaten moet deze ten minste 2 meter van andere personen gescheiden worden gehouden en voor zover mogelijk een eigen kamer krijgen om zich in te isoleren, met eigen sanitaire voorzieningen. Geef deze richtlijnen ook mee aan de gasten van een vakantiewoning. 
 

4. Moeten er specifieke gegevens aan de gast opgevraagd worden?

De contactgegevens van elke gast moeten ten laatste bij aankomst geregistreerd worden (de registratie van reizigers is sowieso eigenlijk verplicht). Werk bij voorkeur op reservatie, en vraag dergelijke gegevens dus al op voorhand (om de check-in zo kort & contactloos mogelijk te houden). Gasten die weigeren worden de toegang ontzegd.
 

5. Waar kan ik posters vinden met algemene hygiënevoorschriften?

Heel wat posters en instructies vind je, in meerdere talen, via: https://www.info-coronavirus.be/en/translation/

Via Logeren in Vlaanderen kan je posters en tekstsjablonen met richtlijnen in 4 talen afprinten om je logies klaar te maken voor de heropstart. Deze voorbeeldsjablonen kan je zelf aanpassen naar wens.

Terug naar overzicht

Algemene hygiëne en reinigen

1. Moeten alle voorwerpen steeds gereinigd én ontsmet worden?

 • Alles moet gereinigd worden voor een volgend gebruik. Hanteer daarom het principe: Less is More! Ontdoe het logies van alle overbodige voorwerpen (decoratie, tapijten, etc.) om extra reinigingstijd te beperken.
 • Algemeen kan gezegd worden dat na 72u. het virus dood is op alle materialen. Indien sommige materialen niet gereinigd/ontsmet kunnen worden kan je deze 72u. 'in quarantaine' plaatsen om virusvrij te zijn.
 • Aan gasten die meerdere dagen in de horecaonderneming verblijven kan voorgesteld worden om zelf de kamer op orde te houden. Het onderhoud van de kamer door het personeel zou desgevallend enkel gebeuren op expliciete vraag van de gasten, en enkel wanneer er geen gasten in de kamer aanwezig zijn.
 • Bij een vakantiewoning kan een pakket met reinigings- en ontsmettingsproducten en instructies aangeboden worden, zodat de huurders zelf de hygiëne kunnen respecteren tijdens hun verblijf.
 • Qua volgorde dien je eerst alles te reinigen en daarna pas de contactpunten te ontsmetten. Contactpunen zijn bv. lichtschakelaars, deurknoppen, handgrepen van kasten, kranen, werkoppervlaktes, spoelbakken, toestellen in de keuken, afstandsbedieningen, etc. 
  Handvatten van deuren, kranen, knoppen voor doorspoelen van WC’s moeten sowieso dagelijks ontsmet worden.
 • Vermijd materialen die in de kamer/woning blijven liggen tussen de verschillende gebruiken en niet gereinigd kunnen worden. Bv. geen notitiepapier, infofolder, gastenboek, etc. Tenzij de gast dit na gebruik meeneemt naar huis of de uitbater dit na elk gebruik wegwerpt. 


2. Na hoeveel tijd is het virus dood?

Algemeen kan gezegd worden dat na 72u het virus dood is op alle materialen. Het virus gaat nog sneller dood door zon & uitdroging. Op sommige materialen overleeft het virus ook minder lang (zie tabel).

Indien correct gereinigd en gedesinfecteerd wordt is het virus meteen dood en moet er dus geen 72u gewacht worden.

tabel reduceertijd coronavirus op verschillende materialen 

3. Is het aan te raden de ruimtes goed te verluchten of verspreidt dit net het virus?

Het is inderdaad belangrijk de ruimtes geregeld te verluchten. Maar belangrijk is om daarbij geen tocht te creëren die het virus kan verspreiden naar andere ruimtes! Indien er per kamer verhuurd wordt zet je dus de ramen open, maar bv. zeker niet de deur naar de gang. Gebruik ook geen ventilatoren, die het virus kunnen verspreiden. De kamers moeten dagelijks goed verlucht worden, en zeker minstens 1 uur aan een stuk na het uitchecken. Kamers zonder ramen mogen niet worden verhuurd.

4. Is het gebruik van ventilatiesystemen of airco's veilig?

Het is belangrijk dat er maximaal verse lucht gebruikt wordt en dus geen 'gebruikte' lucht verspreid wordt. Daarom wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren. Gebruik dus geen ventilatoren, die de 'gebruikte' lucht en dus mogelijks ook het virus kunnen verspreiden.

5. Kan het virus verspreid worden via mijn schoonmaakgerief- of kledij? Dien ik speciale kledij aan te doen om schoon te maken?

Er dient opgelet te worden met schoonmaakgerief dat van kamer of woning naar kamer of woning meegenomen wordt. Zo kan het virus inderdaad verspreid worden.

Het is daarom aan te raden per kamer of woning verse spullen te gebruiken (die na gebruik op min. 60°C gewassen worden of weggegooid worden). Reinig & ontsmet ook de gebruikte producten en materialen (flessen, emmers, borstels, etc.) tussen elke kamer/woning en reinig ook je stofzuiger na elke schoonmaakbeurt met een ontsmettingsmiddel.

Draag bij het schoonmaken handschoenen en een schort (per kamer/woning te wisselen) en een mondmasker en kledij die na het schoonmaken op min. 60°C gewassen kan worden. Verwijder de kledij meteen na het schoonmaken, op een correcte manier (zo weinig mogelijk aanraken, handen wassen en in een afgesloten linnenzak bewaren of meteen in de was).

6. Volstaat het als servies met de hand afgewassen wordt? Hoe doe je dit voor een vakantiewoning?

Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik zo snel mogelijk gewassen worden. Machinaal afwassen heeft de voorkeur (60°C) boven met de hand afwassen. Als je met de hand afwast, gebruik je heet water en detergent. Spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet.

In een vakantiewoning geef je best bovenstaande richtlijnen mee en voorzie je best minder servies dan anders, zodat de gebruikers verplicht zijn geregeld af te wassen of de vaatwasser te gebruiken. Je kan vragen dat de gasten van de vakantiewoning op het einde van het gebruik alles in de vaatwasser steken, zodat je zeker bent dat dit na vertrek allemaal correct gereinigd is. Ofwel doe je zelf nog even alles in de vaatwasser, voor een volgende verhuur.

7. Moet ik speciale vuilbakken voorzien?

Zorg voor afsluitbare vuilbakken (handenvrij te openen), met vuilniszak. Het is ook aan te raden om misschien wat extra vuilbakken te voorzien. 

8. Welke producten dien ik te gebruiken om te ontsmetten?

Om te desinfecteren gebruik je producten met javel of alcohol (40ml Javel/l water (0.1% bleekwater)).

Let wel op met producten met chloor! Dit is zowel voor jouw gezondheid als voor het milieu schadelijk en gevaarlijk. Chloor is niet nodig om correct te desinfecteren. Er bestaan ook duurzamere, minder 'agressieve' (voor gezondheid, milieu & materialen) alternatieven die even efficiënt werken…


Terug naar overzicht

Textiel

1. Hoe warm moet textiel gewassen worden om het virus te doden?

Alle textiel moet op min. 60°C gewassen worden, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Textiel dat niet voldoende warm gewassen kan worden, wordt best verwijderd of vervangen. Er bestaan ook desinfecterende sprays die op textiel gebruikt kunnen worden (bv. voor gordijnen, zetels, etc.).

2. Wat met kussens, donsdekens, e.d. die niet (warm of frequent) gewassen kunnen worden?

Voorzie een extra hoes/beschermer rond deze materialen, die dan telkens samen met de lakens gewassen kan worden op min. 60°C.

Indien gewenst kan je de gasten ook suggereren om hun eigen hoofdkussen mee te brengen, om het risico nog te beperken en wat hen mogelijks een veiliger gevoel geeft.  

3. Hoe kan ik op een veilige manier het textiel verschonen?

Was/ontsmet je handen voor je de kamer binnengaat en doe eventueel handschoenen aan. Zorg ervoor dat je zeker niet met de was schudt, omdat dit de verspreiding van ziektekiemen kan vergroten! Alle was dient in afsluitbare linnenzakken of manden gedeponeerd te worden, die ook gewassen kunnen worden op 60°C of met desinfectant. Was/ontsmet je handen (of doe de 'vuile' handschoenen uit) alvorens proper textiel vast te nemen. Laundry service is NIET toegelaten.

4. Moet tafellinnen na elk gebruik vervangen worden?

Tafellinnen dient na iedere gast volledig afgeruimd te worden en gewassen te worden op min. 60 ° C. Beperk dus best het gebruik van tafellinnen. Let op, indien een tafel zonder tafellinnen gebruikt wordt, dient deze ook tussen elk gebruik gedesinfecteerd te worden. 

Terug naar overzicht

Gemeenschappelijke ruimtes, faciliteiten, etc.

 

 

 

Het is verplicht om mondmaskers te dragen:

     - in winkels, bioscopen, theaters, gebedshuizen, auditoria, casino's en bibliotheken
     - op markten
     - in (winkel)straten, op zeedijken en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert
       waarop de verplichting van toepassing is
     - in publieke gebouwen
     - in de horeca (behalve aan tafel voor klanten)
     - op evenementen

1. Welke algemene maatregelen dienen voorzien te worden m.b.t. het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen?

Voor elk bezoek aan de gemeenschappelijke voorzieningen en bij het verlaten ervan, dienen de gasten hun handen te wassen of te ontsmetten. Communiceer dit duidelijk naar gasten. Beperk zo veel mogelijk gemeenschappelijk gebruik van de faciliteiten. Voorzie geregeld schoonmaak van deze faciliteiten en communiceer daar ook over.

Vermijd zo veel mogelijk het contact met deuren, schakelaars, knoppen, e.d. Desinfecteer deze contactpunten geregeld en voorzie eventueel de mogelijkheid voor klanten om dit zelf te doen. Voorzie ook desinfecterende handgels bij contactpunten.

2. Welke maatregelen dien ik te nemen m.b.t. mijn onthaal?

Neem maatregelen om een fysieke afstand van 1,5 meter te garanderen aan bij het onthaal. Voorzie fysieke afscheidingen of mondmaskers op de plaatsen waar het respecteren ervan niet mogelijk is. Maak gebruik van hulpmiddelen zoals signalisatie om de circulatierichtingen en wachtplaatsen duidelijk maken. 

Voorzie desinfecterende handgel bij het onthaal en desinfecteer na elke klant het oppervlak van de balie (indien van toepassing).

3. Welke maatregelen dien ik te nemen m.b.t. mijn gemeenschappelijk sanitair?

Gedeelde sanitaire voorzieningen worden met periodieke regelmaat, met extra hygiënemaatregelen schoongemaakt. De periodieke schoonmaak wordt met datum en uur geafficheerd ten behoeve van de gasten.

Indien er een gemeenschappelijke badkamer is voor individueel verhuurde kamers is het aan te raden een beurtsysteem (tijdslots) vast te leggen, waarbij tussendoor gereinigd kan worden.

Voorzie papieren doekjes in de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen om handen te drogen. Vermijd het gebruik van elektrische handdrogers of handdoeken.

Ook in de toiletruimte geldt de 1,5-meterregel. Indien niet mogelijk (bv. urinoirs, wastafels) dienen er tussenschotten van min. 2m. te zijn of dienen er faciliteiten gesloten te worden.

4. Kunnen mijn gasten gebruik maken van het zwembad, de wellness, etc?

Vanaf 1 juli is het gebruik van gemeenschappelijke zwembaden, sauna- en wellnessfaciliteiten toegelaten.
Hierbij dienen de betreffende veiligheidsprotocollen gevolgd te worden.
De fitness mag sinds 8 juni terug gebruikt worden.


5. Hoe kan ik op een veilige manier speelgoed, speeltoestellen, fietsen, go-carts, e.d. aanbieden?

Voor en na elk gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen dienen de gasten hun handen te wassen of te ontsmetten. Communiceer dit duidelijk naar gasten en voorzie desinfecterende producten.

Fietsen, go-carts, e.d. dienen tussen elk gebruik ontsmet te worden.

Speeltoestellen dienen met periodieke regelmaat ontsmet te worden. Afficheer diet ten behoeve van de gasten.

Vermijd zo veel mogelijk gemeenschappelijk speelgoed. Er kan een beperkt pakket voorzien worden per kamer/woning dat na vertrek gedesinfecteerd wordt of 72u in quarantainte geplaatst wordt. Ofwel wordt gevraagd aan de gast om eigen speelgoed mee te brengen of wordt enkel iets aangeboden wat de gast na gebruik mee kan nemen naar huis (bv. individueel pakketje kleurpotloden). 

6. Mag de lift gebruikt worden?

Het gebruik van liften is beperkt tot individuen of tot personen die de kamer delen.

Terug naar overzicht

Voeding

1. Moeten gasten zitten om iets te consumeren?

Het restaurant of andere eetgelegenheden in je logies is uitsluitend voor de gasten die bij je logeren en moeten voldoen aan volgende maatregelen:

 • maximum 4 personen per tafel (een huishouden dat groter is mag ook, ongeacht de grootte van dat huishouden)
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
 • een afstand van 1m50 tussen de tafels (tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter)
 • zowel het keuken- als zaalpersoneel moet een mondmasker dragen
 • eventuele bediening aan de bar is niet toegestaan
 • gasten moeten het masker verplicht dragen bij het binnenkomen en verlaten van het restaurant of de eetzaal en telkens wanneer zij hun tafel verlaten, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek. Wie neerzit aan tafel hoeft geen masker te dragen.
 • minstens één klant per tafel moet contactgegevens achterlaten om contactopsporing te vergemakkelijken. Deze gegevens moet je als uitbater 14 dagen lang bijhouden. Deze gegevens mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Sinds zaterdag 25 juli kan je via de website van de FOD Economie een standaardformulier downloaden om aan jouw gasten voor te leggen.


2. Zijn er specifieke richtlijnen m.b.t. het ontbijt?

Ontbijtbuffetten zijn NIET toegelaten.

Bij de bediening aan tafel is het dragen van een mondmasker verplicht.

Voor elke bediening moet je de handen reinigen en ontsmetten. Eventueel kunnen handschoenen gebruikt worden om te bedienen (indien deze dan tussen elke tafel ontsmet of gewisseld worden). Zeker tussen afruimen en opdienen is het essentieel om de handen goed te ontsmetten!

3. Mag ik een gevulde minibar aanbieden?

Indien een gevulde minibar aangeboden wordt, moet deze alsook de inhoud gereinigd en ontsmet worden bij elke wissel van gasten. Ofwel moet de inhoud van de minibar min. 2 dagen onaangeroerd blijven of onaangeroerd geplaatst worden.

4. Mag ik mijn gast roomservice aanbieden (of via een delivery dienst werken)?

Elk fysiek contact tussen gast en horecamedewerker moet zo veel mogelijk vermeden worden. Dit geldt ook bij het brengen en afruimen van de bestelling.

Ofwel haalt de gast zelf de bestelling op buiten de kamer (bvb. in de verbruikszaal). Ofwel brengt een horecamedewerker de bestelling tot aan de kamerdeur.  

5. Wat met zelfbediening?

Voorzie geen welkomstdranken of- versnaperingen in zelfbediening.

Indien er gebruik wordt gemaakt van drankautomaten, koffiemachines en dergelijke worden deze telkens tussen 2 klanten ontsmet door het personeel of worden ze door het personeel bediend.

6. Wat met gemeenschappelijke voorzieningen in mijn verbruikszaal?

Voorzie op tafel géén gemeenschappelijke voorzieningen zoals boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen, etc. Geef de voorkeur aan individueel gedoseerde porties, die na gebruik correct gereinigd of weggeworpen worden.

Een menu- en drankenkaart aanbieden die door de verschillende klanten in handen genomen wordt is absoluut af te raden. Gebruik wandborden, schermen, QR-codes, etc.

Tafels en stoelen (en eventueel tafels indien geen tafelnap) moeten na het vertrek van de gasten ontsmet worden, alvorens nieuwe gasten er mogen plaatsnemen. 

7. Waar vind ik meer informatie m.b.t. de richtlijnen voor mijn eet- of drinkgelegenheid?

Het restaurant of andere eetgelegenheden in je logies is uitsluitend voor de gasten die bij je logeren en moeten voldoen aan volgende maatregelen:

 • maximum 4 personen per tafel (een huishouden dat groter is mag ook, ongeacht de grootte van dat huishouden)
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
 • een afstand van 1m50 tussen de tafels (tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter)
 • zowel het keuken- als zaalpersoneel moet een mondmasker dragen
 • eventuele bediening aan de bar is niet toegestaan
 • gasten moeten het masker verplicht dragen bij het binnenkomen en verlaten van het restaurant of de eetzaal en telkens wanneer zij hun tafel verlaten, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek. Wie neerzit aan tafel hoeft geen masker te dragen.
 • minstens één klant per tafel moet contactgegevens achterlaten om contactopsporing te vergemakkelijken. Deze gegevens moet je als uitbater 14 dagen lang bijhouden. Deze gegevens mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Sinds zaterdag 25 juli kan je via de website van de FOD Economie een standaardformulier downloaden om aan jouw gasten voor te leggen.

 

Terug naar overzicht


Bekijk je dit graag nog even vanuit het perspectief van jouw klant?

We ontwikkelden een handige checklist. Deze checklist is geen officieel document, maar kan een leidraad zijn om een optimale klantenbeleving te blijven verzekeren. In deze checklist staan we zo uitgebreid mogelijk stil bij alle mogelijke vragen/bedenkingen die de klant kan hebben. Uiteraard zal niet alles voor elke onderneming gelden en zal het zaak zijn om eruit te halen wat voor jou van toepassing is. 

Download de checklist


Interessante artikels of publicaties i.v.m. de heropstart

 

Disclaimer – afwijzing van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze pagina heeft enkel een informatieve waarde. Veel van de informatie bevatten verwijzingen of links naar informatie afkomstig van andere organisaties. Westtoer garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst hiermee elke aansprakelijkheid van de hand. De organisaties en websites waarnaar Westtoer verwijst, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF