fietsnetwerk

Fietsnetwerk 2.0

Doel van het project:

Het project ‘Fietsnetwerk 2.0’ voorziet in de uitbreiding en de vernieuwing van het West-Vlaamse Fietsnetwerk (lancering op 28 maart 2016). Er komt een algemene kwaliteitsupgrade en een versterking van het toeristisch potentieel. Het project zet een kwaliteitstraject op dat lokale ondernemers nauwer bij het Fietsnetwerk betrekt en begeleidt als ‘fietspartners’.  Een communicatie- en promotiecampagne maakt duidelijk dat het Fietsnetwerk in West-Vlaanderen een flinke versnelling hoger schakelt.

Het project omvat verschillende onderdelen:

 • Het uitbreiden van het Fietsnetwerk in West-Vlaanderen en het verhogen van de verkeersveiligheid ervan door nieuwe fietspaden, nieuwe infrastructuur, snelle verbindingsassen, ontsluiten van steden, connecties met aangrenzende fietsnetwerken, slimme nummering ...
   
 • Het verhogen van de belevingswaarde van het Fietsnetwerk voor de recreatieve fietser en het stimuleren van ondernemerschap en lokale economie door opnemen van interessante stads- en dorpskernen, stukken jaagpad, historische spoorlijnen, heirwegen, kindvriendelijke trajecten, recreatiedomeinen en bezienswaardigheden, logies en karaktervolle reca, winkels, verhuurders ...
   
 • Het ‘upgraden van het comfort- en serviceniveau voor de recreatieve fietser' door aanpassen van de bebording, opnemen van kwalitatief verharde en onverharde stukken, integreren van comfortvoorzieningen, introduceren van omleidingsborden en extra informatievoorziening ...
   
 • Het aantrekken van fietstoeristen en –recreanten naar (West-)Vlaanderen door een uitgekiende communicatie- en promotiecampagne in Vlaanderen en West-Vlaanderen. Hiervoor gebeurt een lanceringsactie doorheen de 4 regio's, contentcreatie met fietstochten, verspreiden magazines, promo via Westtoer, campagnes ...
   
 • Ondernemers worden ambassadeur van het Fietsnetwerk via
  • communicatie naar logiesuitbaters en fietspartners door het organiseren van een 20-tal workshops waarop nieuwigheden en opportuniteiten die het nieuwe Fietsnetwerk biedt aan ondernemers toegelicht worden;
  • promotie via de logiesuitbaters en fietspartners door het aanbieden van een display met handige kaartjes met suggestieroutes vertrekkend van bij de ondernemer.

 

Extra info:

 • Looptijd: 07/07/2015 - 31/12/2017
 • Regio: West-Vlaanderen
 • Programma: Impulsprogramma Fiets- en Wandelnetwerken (Toerisme Vlaanderen)
 • Het totale projectbudget bedraagt € 431.840, waarvan € 248.971 afkomstig is van Toerisme Vlaanderen.
Hannelore Denolf

Contactpersoon

Hannelore Denolf
Projectmanager
+32 50 30 55 72
hannelore.denolf@westtoer.be

Westtoer
Koning Albert I-laan 120
8200 Sint-Michiels