FACET

Facilitate the Adoption of Circular Entrepreneurship in the Tourism and Leisure sector (FACET)

Het faciliteren van het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme & recreatiesector.

Het Interreg 2 Zeeën project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren om circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Met een sterk consortium van projectpartners uit Vlaanderen, Nederland en Engeland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering.  

Meerdere kleine pilots

Verspreid over het 2 Zeeën gebied, ontwikkelt FACET lokaal diverse praktische, laagdrempelige en kleinschalige pilot- en demonstratie projecten. Op die manier kunnen ondernemers praktische kennis en ervaring opdoen om businessmodellen circulair te maken. Daarnaast wordt expertise en ondersteuning geboden bij het opzetten van deze pilots.

Samenwerkingsgroepen

Tegelijkertijd worden lokale en regionale samenwerkingsgroepen opgezet tussen bedrijven binnen en buiten de toeristische sector, maar ook met leveranciers en keten-partijen wordt gewerkt aan een structurele duurzame ontwikkeling van de Belgische Kust. Deze communities van samenwerkende partijen worden versterkt door betrokkenheid van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en inwoners). Door het betrekken van overheden wordt gekeken hoe uitdagingen gezamenlijk binnen bestaande regelgeving kunnen worden aangepakt. Verder wordt gezocht naar passende financieringsconstructies voor de realisatie van circulaire concepten.

Kennisdelen

Bewustwording van bedrijven in de toeristische sector over circulaire economie, nieuwe verdienmodellen en andere samenwerkingsvormen zijn belangrijke aandachtspunten binnen het project. Daarom worden best practices zowel regionaal als internationaal gedeeld en uitgewisseld. De nadruk ligt op praktische mogelijkheden voor ondernemers, door middel van laagdrempelige oplossingen en voorbeeldprojecten. Hiermee wordt praktijkkennis opgebouwd en krijgen ondernemers steun bij het veranderen naar een circulaire bedrijfsvoering/circulair verdienmodel. Met het project FACET wordt bijgedragen aan het stimuleren van toeristische ondernemers om circulaire toepassingen te ontwikkelen en toe te passen.

Partners

België: Westtoer, De Blauwe Cluster
Nederland: NV Economische Impuls Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Camping en Villapark De Paardekreek, Stichting Strandexploitatie Veere, Vastgoedbeheer Zeeland
Verenigd Koninkrijk: Greenwich University, Norfolk County Council

Het project is gestart vanaf januari 2020 en loopt tot september 2022.

De totale omvang van het project bedraagt € 3.891.756.

Meer weten? Neem contact op met:

Eline Brutyn
Mail: eline.brutyn@westtoer.be
Tel: +32 50 30 55 18
projectmanager Kust

  

    Facet Provincie Westtoer

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF