Driejaarlijkse West-Vlaamse toerismeprijzen

Over de selectie ...

 

Wie komt in aanmerking?

Komen in aanmerking

 • Personen dienen te werk gesteld te zijn, of mandataris of zaakvoerder zijn van een bedrijf of organisatie waarvan de (hoofd- of maatschappelijke) zetel in West-Vlaanderen ligt.
 • Voor bedrijven en organisaties dient hun (hoofd- of maatschappelijke) zetel in West-Vlaanderen te liggen.
 • Gemeenten moeten in West-Vlaanderen liggen.

Komen niet in aanmerking

 • Personen die op datum van de uitreiking van de prijs actief zijn als personeelslid of als lid van de Raad van Bestuur van Westtoer apb.
 • In het geval van bedrijven of organisaties: Westtoer apb, verenigingen en besturen van buiten West-Vlaanderen, het provinciebestuur van West-Vlaanderen met inbegrip van de verzelfstandigde entiteiten POM en Inagro, de Vlaamse en federale overheid en afgeleide agentschappen en organisaties.
   

Wie kan kandidaten voordragen?

 • De kandidaten worden voorgedragen door een persoon, een overheidsbestuur, een organisatie of een bedrijf actief op het vlak van receptief toerisme of recreatieve ontwikkeling in West-Vlaanderen. 
 • Kandidaten kunnen ook zichzelf voordragen. 
 • Westtoer kan geen kandidaten voordragen.

 

Hoe indienen? (afgesloten)

 • De kandidatuurstelling wordt overgemaakt aan Stefaan Gheysen, Algemeen Directeur van Westtoer apb via e-form of per mail (toerismeprijzen@westtoer.be), uiterlijk 24 april 2018.
 • Voor elke kandidaat wordt een volledig ingevuld deelnemingsformulier verwacht, aangevuld met een gedocumenteerd overzicht van de verdiensten/realisaties. Wij plaatsen alle kandidaturen in de kijker op deze website dus Westtoer ontvangt graag relevant beeldmateriaal over de persoon, de organisatie, het bedrijf of het project.
 • 2 manieren om effectief een kandidatuur in te dienen:
  1. Download het formulier tot kandidatuurstelling van je keuze. Vul dit digitaal in en maak eveneens een gedocumenteerd overzicht met verdiensten/realisaties, incl. beeldmateriaal. Bezorg ons het formulier, het overzicht en het beeldmateriaal via mail toerismeprijzen@westtoer.be
   • Inschrijvingsformulier Prijs van Verdiensten
   • Inschrijvingsformulier Innovatie- & Creativiteitsprijs
   • Inschrijvingsformulier Beste Toeristische Ondernemer.
  2. Vul het e-form voor de kandidatuurstelling in (link). Je wordt op dat moment ook gevraagd om gedocumenteerd overzicht met verdiensten/realisaties in te vullen en het beeldmateriaal op te laden. Het is handig om dit even voor te bereiden vooraleer je met het e-form start (want je kan het niet opslaan om er later aan verder te werken).

   Klik hier om een kandidatuur in te dienen.


 

Selectieprocedure

Prijs van Verdienste

 • De jury beoordeelt de kandidaten aan de hand van volgende criteria.
  • In welke mate locatie-overschrijdend: de kandidaat heeft verdienste voor een hele regio of voor heel West-Vlaanderen.
  • De kandidaat leverde een bijdrage gedurende een lange periode.
  • De kandidaat verdedigt ook de ruime belangen van zijn sector en van het toerisme
  • De kandidaat moet een grote impact op toerisme in West-Vlaanderen gehad hebben.
 • Puntenverdeling
  • Elk criterium staat op 5 punten.

Innovatie en creativiteit

 • De jury beoordeelt de kandidaten aan de hand van volgende criteria.
  • Het bedrijf of het project kent een hoge mate van innovatie (het bestond nog nergens, het bestond nog niet in Vlaanderen, het bestond nog niet in de regio in kwestie).
  • De communicatie van de kandidaat is vernieuwend en valt op. De kandidaat beschikt over een zekere bekendheid.
  • De kandidaat heeft impact gehad.
 • Puntenverdeling
  • Mate van innovatie: op 12 punten.
  • Als een kandidaat 0 scoort op dit criterium, kan hij niet meer in aanmerking komen om als laureaat genomineerd te worden.
  • Communicatie en bekendheid: op 4 punten.
  • Impact: op 4 punten

Beste Toeristische Ondernemer

 • De jury beoordeelt de kandidaten aan de hand van volgende criteria.
  • Innovatief karakter van het product, belang, creativiteit, innovatie en dynamisme van of in de eigen onderneming van de kandidaat.
  • Voortrekkersrol van de kandidaat, ruimer dan enkel in de eigen onderneming.
  • Ambassadeursrol van de kandidaat.
 • Puntenverdeling
  • Innovatief karakter van het product, belang, creativiteit, innovatie en dynamisme van of in de eigen onderneming: op 12 punten.
  • Voortrekkersrol: op 4 punten.
  • Ambassadeursrol: op 4 punten.
    

Jurysamenstelling

De jury wordt samengesteld uit volgende personen. Deze samenstelling kan gewijzigd worden:

Externe juryleden

 • Saskia Van Laere (Directeur Logeren in Vlaanderen)
 • Els Lowyck (Toerisme Vlaanderen)
 • Ilse Vanderhaeghe (Dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Provincie West-Vlaanderen)
 • Dirk Metsu (Algemeen secretaris Recread)
 • Bart Vermeulen (directeur vzw Toeristische Attracties)
 • Steve Van den Kerkhof (CEO Plopsa)
 • Orfee Geldhof (programmaverantwoordelijke Radio 2)

Interne juryleden

 • Franky De Block, voorzitter Raad van Bestuur van Westtoer apb, fungeert als voorzitter van de jury
 • Jef Verschoore, ondervoorzitter Westtoer apb
 • Carine De Jonghe, secretaris Westtoer apb
 • Stefaan Gheysen, algemeen directeur Westtoer apb
 • Luc Abbeloos, directeur marketing Westtoer apb
 • Josephine Fassaert, teammanager toeristische ontwikkeling Westtoer apb

 

Overige bepalingen

 • De jury kan een kandidatuur die voor een bepaalde prijs werd ingediend verschuiven naar een andere categorie, als de jury oordeelt dat die daar beter tot zijn recht zou komen.
 • Indien een kandidatuur meerdere keren genomineerd zou worden als laureaat in verschillende categorieën, dan weerhoudt de jury de kandidatuur in de categorie die zij meest geschikt acht.
 • Na het toekennen van de punten aan de voorgedragen kandidaturen, wordt een lijst van (maximum) vier laureaten per prijs (voor de prijs ‘beste toeristische ondernemer’ max. 3 per regio) behouden door de jury.
 

Wedstrijdreglement

Prijs

Elke winnaar ontvangt een prijs.

 • Prijs van verdienste: de winnaar ontvangt een kunstwerk.
 • Innovatie- en creativiteitsprijs: de winnaar ontvangt 2 500 euro.
 • Beste toeristische ondernemer: de 4 winnaars (1 per regio) ontvangen een kunstwerk. 

De laureaten ontvangen een oorkonde.

Prijsuitreiking

 • De prijs wordt uitgereikt op 25 september 2018.

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF