Toeristische infokantoren

Deze pagina wordt regelmatig aangepast. Laatste update dinsdag 5 januari.

Toeristische onthaalpunten van gemeentebesturen worden beschouwd als diensten van de lokale uitvoerende macht en kunnen dus open blijven. Gemeentebesturen werken momenteel soms enkel op afspraak, maar als zij instaan voor het toeristisch onthaal, kunnen ze zelf oordelen over de opportuniteit om effectief open te blijven voor het publiek. De lokale overheid kan gezien de omstandigheden bijvoorbeeld oordelen om de fysieke dienstverlening ter plaatse op te schorten en voorlopig nog alleen dienstverlening op afstand aan te bieden (website, sociale media, telefoon, chat, webshop, ...). Als het toeristisch onthaalcentrum toch toegankelijk blijft, is het meer dan ooit van belang om het toepasselijke veiligheidsprotocol strikt na te leven.

Ook infopunten die deel uitmaken van een museumsetting mogen openen. Maar infopunten die deel uitmaken van reca-zaken of attracties blijven gesloten.

Voor bezoekers- en belevingscentra ligt het enigszins anders. Ze worden niet expliciet genoemd als uitzondering op het verbod om open te gaan dat geldt voor de “inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector”, dus in principe moeten ze momenteel gesloten blijven.

Als ervoor gekozen wordt om het bezoekers- of belevingscentrum te openen, is het van groot belang om de COVID-veiligheidsmaatregelen na te leven. Al naargelang het geval dient het centrum dan beroep te doen op de toepasselijke protocollen van musea, detailhandel of toeristisch onthaal

Meer info

 

Disclaimer – afwijzing van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze pagina heeft enkel een informatieve waarde. Veel van de informatie bevatten verwijzingen of links naar informatie afkomstig van andere organisaties. Westtoer garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst hiermee elke aansprakelijkheid van de hand. De organisaties en websites waarnaar Westtoer verwijst, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF