100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek

Doel van het project:

De doelstelling van het project is het uitbouwen en verzekeren van een performant visitor management (beheren van de bezoekersstromen) in het kader van '100 jaar Groote Oorlog' in de Provincie West-Vlaanderen. Concreet betekent dit het onderling afstemmen en doorverwijzen naar elkaar, het inspireren, informeren en aanzetten tot bezoek en het meten van de resultaten.

Het project omvat verschillende onderdelen:

 • Actie 1: Coördinatie van het toeristisch programma '100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek',
  In kader van een performant visitor management. Centraal staat het begeleiden, afstemmen en organiseren.
 • Actie 2: Evaluatie van de impact van de herdenkingsjaren 2014-2015 op het WOI-toerisme
  We brengen de bezoekersstromen, het bezoekersprofiel en –gedrag in kaart in functie van monitoring en eventuele bijsturing in kader van een performant visitor management.
 • Actie 3: Optimalisatie van toeristisch kwalitatief onthaal (zowel fysiek als digitaal),
  in het kader van een sterk visitor management '100 jaar Groote Oorlog' door middel van:
  • modulaire infobakens aan de belangrijkste WOI-sites;
  • netwerk van WOI-ambassadeurs;
  • mobiele website.
    

Extra info:

 • Looptijd: 11/03/2013 - 11/11/2019
 • Regio: Westhoek/West-Vlaanderen
 • Programma: Impulsprogramma Vlaamse Regio's 2013 (Toerisme Vlaanderen)
 • Het totale projectbudget bedraagt € 1.037.468, waarvan 41% afkomstig is van het Vlaams Agentschap Toerisme Vlaanderen.
 • Projectpartners: Provincie West-Vlaanderen
 • Website

Project Westtoer Visitor Management 100 jaar Groote oorlog logo

 

 

Contactpersoon

Stephen Lodewyck
Projectmanager

+32 51 55 02 51
stephen.lodewyck@westtoer.be
Westtoer
Koning Albert I-laan 120
8200 Sint-Michiels