Kenniscentrum

WOI

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. WOI heeft in alle hevigheid gewoed in een deel van de provincie West-Vlaanderen. In de aanloop naar de herdenkingsperiode 2014-2018 werden al heel wat kerncijfers verzameld en ook tijdens de herdenkingsperiode worden de evoluties van nabij opgevolgd.

Bezoekerscijfers Wereldoorlog I Westhoek
Onderzoek Herdenkingstoerisme Westhoek 2014-2015
Onderzoek Wereldoorlog I bezoekers Westhoek 2013
Conferentie over herdenkingstoerisme en bezoekerseconomie
Studie: Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek
Links

Bezoekerscijfers WOI Westhoek

Het Kenniscentrum van Westtoer volgt de evoluties in het WOI toerisme in de Westhoek op de voet op. Voor 2014 en 2015 gebeurt dit met de steun van Toerisme Vlaanderen in het kader van het project Visitor Management 100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek. Via de bezoekersaantallen van 6 musea (tickets), 4 begraafplaatsen (tellers) en via resultaten uit bezoekersonderzoek schat Westtoer het aantal WOI bezoekers in.

Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek 2015 (persbericht 29 januari 2016)


Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek januari-juli 2015 (persconferentie 25 augustus 2015)

Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek 2014 (persconferentie 12 januari 2015)

Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek januari-september 2014 (persconferentie 7 oktober 2014)

Bezoekerscijfers WOI sites Westhoek januari-mei 2014 (persconferentie 2 juli 2014)

 


Onderzoek Herdenkingstoerisme Westhoek 2014-2015

Binnen het project Visitor Management i.k.v. 100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek zette het Kenniscentrum van Westtoer ook in 2014 en 2015 de bezoekersbevragingen op de WOI sites verder. Dit onderzoek gebeurt met de steun van Toerisme Vlaanderen. In het eindrapport worden de resultaten van de eerste twee herdenkingsjaren vergeleken met die van de nulmeting een jaar eerder.

Eindrapport Wereldoorlog I bezoekers in de Westhoek, resultaten bezoekersonderzoek 2013-2014-2015

Tussentijds reflectiemoment 100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek (Ieper, 13 juni 2016)

Onderzoek Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 (persconferentie 8 april 2015)

 

Onderzoek WOI bezoekers in de Westhoek 2013

Binnen het Europees Interreg IVa 2 Zeeën project Great War onderzocht het Kenniscentrum van Westtoer het WO I-toerisme in de Westhoek. Het aantal WO I-bezoekers dat in 2013 naar de Westhoek kwam werd in kaart gebracht. Verder werd gepeild naar het profiel, de motivatie, de tevredenheid, de bezochte sites en de plannen voor de periode '14-'18. Het eindrapport van het onderzoek en de presentatie van de persconferentie vindt u hieronder.

Onderzoek WOI bezoekers in de Westhoek 2013 (eindrapport)


Onderzoek WOI bezoekers in de Westhoek 2013 (persconferentie 6 mei 2014) 

Binnen hetzelfde Europees project 'Great War' deed het Kenniscentrum van Westtoer in 2013-2014 ook onderzoek naar het WOI-toerisme in Noord-Frankrijk (departementen Nord, Pas-de-Calais en Somme). Dit resulteerde in een interessante benchmark tussen het WOI-toerisme in de Westhoek en in Noord-Frankrijk. De resultaten van deze benchmark werden voorgesteld op een persconferentie in Fromelles (Frankrijk) op 19 september 2014. Deze presentatie is in het Frans.

Benchmark WOI bezoekers Westhoek - Noord-Frankrijk 2013-2014 (persconferentie 19 september 2014)

Wil u meer cijfers rond het toeristische aanbod, toeristische vraag of socio-economische indicatoren?

Trendrapport Westhoek

 


Conferentie over herdenkingstoerisme en bezoekerseconomie

Op donderdag 3 oktober 2013 organiseerde Westtoer, de OESO en Toerisme Vlaanderen in het stadhuis te Ieper een conferentie met als thema "Herdenkingstoerisme en bezoekerseconomie".

Understanding the impact of WWI related tourism

 

Studie "Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek met het oog op 100 jaar Groote Oorlog 2014-2018"

Met de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in het vooruitzicht, heeft Westtoer in opdracht van de Vlaamse Regering en samen met Toerisme Vlaanderen een studie geschreven voor de toeristische ontsluiting van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Deze studie dient als handboek voor de verdere ontwikkeling van het herdenkingstoerisme in de Westhoek en bevat naast analyse van de huidige situatie ook een plan met concrete acties.

Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog - Studie


Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog - Kaarten

Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog - Synthese

 

Links

Volstaat bovenstaande informatie niet en wil u nog meer weten over dit thema? Over specifieke projecten, evenementen, nieuwtjes,... dan kunnen onderstaande links u verderhelpen:

100 jaar Groote Oorlog 2014-18

Europees programma INETRREG IV France-Wollonie-VLaanderen "De Groote Oorlog Herdacht"

Gone West

Departement Internationaal Vlaanderen